Po demonštráciách mladých ľudí za ochranu klímy je čas prizvať ich k rokovaciemu stolu

V dôsledku núdzovej situácie v oblasti klímy, ktorej svet v súčasnosti čelí, sa zmobilizovali milióny mladých ľudí na celom svete, z ktorých mnohí vidia svoju budúcnosť vážne ohrozenú. Zároveň sú to práve mladí ľudia, ktorí opakovane preukázali svoju energiu, tvorivosť a motiváciu, spochybnili súčasné neudržateľné modely a podnietili predstaviteľov s rozhodovacou právomocou k tomu, aby prijali ambiciózne politiky. Naďalej však pretrvávajú veľké rozdiely, pokiaľ ide o vypočutie ich názorov a reálne kroky podniknuté v súlade s ich návrhmi.

EHSV sa vo svojom stanovisku snaží zmenšiť tieto rozdiely a domnieva sa, že štruktúrované a formálne zapájanie mládeže má zásadný význam vo všetkých fázach rozhodovacieho procesu EÚ.

„Európa a svet potrebujú ambície, líderstvo a opatrenia. Naše systémy sú založené na pôžičkách z budúcnosti, a preto je čas začať do nej investovať,“ uviedol spravodajca stanoviska Cillian Lohan.

EHSV v tejto súvislosti navrhuje vytvoriť okrúhle stoly mládeže o klíme a udržateľnosti, ktoré by hostil EHSV v spolupráci s Komisiou a Parlamentom, a do oficiálnej delegácie EÚ zúčastňujúcej sa na zasadnutiach konferencie zmluvných strán dohovoru UNFCCC prizvať mládežníckeho delegáta.

Ide o poslednú generačnú príležitosť na odstránenie systémových nerovností a transfomáciu smerom k lepšej budúcnosti. (mr)