Kritinė padėtis klimato srityje, kuri šiandien susidarė planetoje, sutelkė milijonus jaunų žmonių visame pasaulyje. Dauguma jų labai nerimauja dėl kylančios grėsmės savo ateičiai. Be to, būtent jaunimas nenuilstamai rodė savo energiją, kūrybiškumą ir motyvaciją keisti dabartinius netvarius modelius ir skatinti politikos formuotojus priimti plataus užmojo politiką. Vis dėlto, nors jaunimo klausomasi, iki realių veiksmų, kurių būtų imamasi reaguojant į tai, ką sako jaunimas, yra toli.

Savo nuomonėje EESRK stengiasi sumažinti šį atotrūkį, teigdamas, kad struktūruotas ir oficialus jaunimo dalyvavimas yra nepaprastai svarbus visais ES sprendimų priėmimo proceso etapais.

„Europai ir pasauliui reikia užmojų, lyderystės ir veiksmų. Mūsų sistemos yra paremtos skolinimusi iš ateities, dabar atėjo metas pradėti į ateitį investuoti“, – pabrėžė nuomonės pranešėjas Cillian Lohan.

Šiomis aplinkybėmis EESRK siūlo bendradarbiaujant su Komisija ir Europos Parlamentu Komiteto patalpose rengti jaunimo apskritojo stalo diskusijas klimato ir tvarumo klausimais ir į oficialią ES delegaciją Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) šalių konferencijos posėdžiuose įtraukti jaunimo atstovą.

Tai unikali galimybė visai kartai pašalinti sisteminę nelygybę ir žengti geresnės ateities link. (mr)