Μετά τις απεργίες των νέων για το κλίμα, ήρθε ο καιρός να δώσουμε στους νέους μια θέση στο τραπέζι των συζητήσεων

Η κλιματική έκτακτη ανάγκη που βιώνει σήμερα ο πλανήτης μας έχει κινητοποιήσει εκατομμύρια νέους σε όλον τον κόσμο, πολλοί εκ των οποίων επηρεάζονται βαθιά από την απειλή που ενέχει αυτή η κατάσταση για το μέλλον τους. Ταυτόχρονα, οι νέοι επέδειξαν επανειλημμένα την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και τον ζήλο τους προκειμένου να αμφισβητήσουν τα σημερινά μη βιώσιμα μοντέλα και να πιέσουν τους πολιτικούς ιθύνοντες ώστε να υιοθετήσουν φιλόδοξες πολιτικές. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ένα ευρύ χάσμα μεταξύ του να ακούγεται η φωνή τους και της ανάληψης απτής δράσης επ’ αυτών που ζητούν.

Στην παρούσα γνωμοδότηση, η ΕΟΚΕ επιχειρεί να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, θεωρώντας ότι η διαρθρωμένη και επίσημη συμμετοχή των νέων είναι καθοριστικής σημασίας σε όλα τα στάδια της ενωσιακής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

«Η Ευρώπη και ο κόσμος χρειάζονται φιλοδοξία, ηγεσία και δράση. Τα συστήματά μας βασίζονται στον δανεισμό από το μέλλον, όμως έφτασε πλέονη στιγμή να αρχίσουμε να επενδύουμε στο μέλλον», τόνισε ο Cillian Lohan, εισηγητής ης γνωμοδότησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΟΚΕ προτείνει τη διοργάνωση στρογγυλών τραπεζών νέων για το κλίμα και τη βιωσιμότητα, υπό την αιγίδα της ΕΟΚΕ και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου των νέων στην επίσημη αντιπροσωπεία της ΕΕ στις συνεδριάσεις της διάσκεψης των μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC COP).

Πρόκειται για ευκαιρία που παρουσιάζεται μόνο μία φορά στη διάρκεια μιας γενιάς για την αντιμετώπιση των συστημικών ανισοτήτων και τη μετάβαση σε ένα καλύτερο μέλλον. (mr)