Efter de ungas klimatstrejker är det dags att ge ungdomar en plats vid bordet

Den klimatkris som världen står inför i dag har mobiliserat miljontals unga människor runt om i världen, varav många är starkt berörda av det hot som krisen utgör för deras framtid. Samtidigt är det just ungdomar som upprepade gånger har visat sin energi, kreativitet och motivation för att utmana de nuvarande ohållbara modellerna och sporra beslutsfattarna att anta en ambitiös politik. Det finns dock fortfarande en stor klyfta mellan att lyssna på dem och att faktiskt agera utifrån vad de säger.

I sitt yttrande strävar EESK efter att överbrygga denna klyfta genom att överväga ungas deltagande under strukturerade och officiella former i alla skeden av EU:s beslutsprocesser.

”Europa och världen behöver ambition, ledarskap och handling. Våra system bygger på att låna från framtiden, men nu är det dags att börja investera i den i stället”, underströk Cillian Lohan, som är yttrandets föredragande.

Mot denna bakgrund föreslår EESK att kommittén, i samarbete med kommissionen och Europaparlamentet, ska stå värd för rundabordssamtal om klimat och hållbarhet för ungdomar samt att en ungdomsdelegat ska inkluderas i EU:s officiella delegation till partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (COP).

Detta är en möjlighet som bara inträffar en gång per generation att åtgärda systemiska ojämlikheter och att lägga om kursen mot en bättre framtid. (mr)