Pēc jauniešu protestiem pret klimata pārmaiņām ir pienācis laiks ierādīt viņiem vietu pie sarunu galda

Pašlaik vērojamā ārkārtas situācija klimata jomā ir mobilizējusi miljoniem jauniešu visā pasaulē, un daudzi no viņiem uzskata, ka klimata pārmaiņas būtiski apdraud viņu nākotni. Tajā pašā laikā tieši jaunieši vairākkārt apliecinājuši savu enerģiju, radošumu un motivāciju iebilst pret pašreizējiem neilgtspējīgajiem modeļiem un mudināt lēmumu pieņēmējus vienoties par vērienīgiem politikas pasākumiem. Tomēr joprojām vērojama liela plaisa starp viņu uzklausīšanu un to, kas pēc tās tiek darīts.

Šajā atzinumā EESK mēģina mazināt šo plaisu, norādot, ka ir būtiski jauniešus strukturēti un oficiāli iesaistīt visos ES lēmumu pieņemšanas posmos.

“Eiropai un pasaulei ir vajadzīgs vērienīgums, līderība un rīcība. Mūsu sistēmas balstās uz aizņēmumiem no nākotnes, pienācis laiks ieguldīt nākotnē,” uzsvēra ziņotājs Cillian Lohan, kas izstrādāja atzinumu.

Šajā saistībā EESK ierosina organizēt Klimata un ilgtspējas apaļā galda sanāksmes, ko EESK varētu rīkot sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu, un iekļaut jaunatnes delegātu oficiālajā ES delegācijā, kura piedalās UNFCCC COP sanāksmēs.

Šai paaudzei tā ir vienreizēja iespēja novērst sistēmisko nevienlīdzību un veidot pāreju uz labāku nākotni. (mr)