Je možné vybudovat dlouhodobě udržitelný dopravní systém, ale pouze pod tou podmínkou, že občané, průmysl a sektor dopravy přijmou dva cíle. Jedná se o cíl snížit emise v dopravě do roku 2050 o 90 % a o závazek, že k dosažení konečného výsledku budou využity dohodnuté způsoby a prostředky.

Takové jsou závěry stanoviska EHSV, které vypracoval Stefan Back a Mateusz Szymański. Stanovisko bylo přijalo na plenárním zasedání dne 27. dubna 2023.

Ke splnění cíle dlouhodobě udržitelné ekologické dopravy „musí být přechod atraktivní a realistický, aby jej občané a podniky přijali ze tří hledisek – finančního, sociálního a praktického,“ uvedl Stefan Back.

Mateusz Szymański k tomu doplnil, že „se jedná o jediný způsob, jak může společnost tento přechod aktivně podporovat. Pokud se tak nestane, hrozí nám nejen neúspěch, ale i sociální nepokoje.“

Podle EHSV musí být konkrétně splněny určité podmínky, aby transformace uspěla.

Podniky musí především cítit, že nejsou zatíženy nadměrnými náklady a že si udrží konkurenceschopnost, a to nejen v rámci EU.

Zadruhé musí být pro zaměstnance přechod v praxi přijatelný a musí jim být dána možnost přizpůsobit se novým pracovním podmínkám sociálně přijatelným způsobem.

Zatřetí musí být všem občanům – v aglomeracích i ve venkovských oblastech – zajištěna dostupnost a mobilita za rozumnou cenu a za dobrých všeobecných podmínek. (mp)