EHSV přijal během lednového plenárního zasedání stanovisko, v němž zdůraznil, že EU musí bojovat proti veškerým formám nucené práce a zaujmout ve světě vedoucí roli v oblasti lidských práv.

EHSV ve stanovisku s názvem Zákaz produktů pocházejících z nucené práce, jehož zpravodajem byl Thomas Wagnsonner, podpořil návrh Evropské komise zakázat tyto produkty na unijním trhu. Upozornil rovněž, že je zcela nezbytné, aby všechny členské státy EU ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce (MOP) z roku 1930 o odstranění nucené práce.

Mimoto EHSV ve svém stanovisku s potěšením konstatoval, že si návrh bere na mušku i nucenou práci vykonávanou dětmi, a vyzval Komisi, aby do působnosti nařízení zahrnula stávající úmluvy MOP týkající se dětské práce, a urychlila tak celý proces.

Thomas Wagnsonner uvedl: „Je nutné podporovat hospodářská, sociální, kulturní a pracovní práva, a tedy vymýtit všechny formy nucené práce a vykořisťování. Má to zásadní význam zejména pro zajištění toho, aby se EU v globálním měřítku ujala vedoucí role v oblasti lidských práv a demokracie.“

Co se týče prevence nucené práce, vyzdvihl EHSV důležitost mezinárodní spolupráce a institucionálního zakotvení organizované občanské společnosti v novém návrhu Komise. Dále pak doporučil vypracovat pokyny na pomoc podnikům a vytvořit speciální databázi s ukazateli rizik a systém referenčního srovnávání. (mp)