EØSU opfordrede i en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i januar, EU til at bekæmpe alle former for tvangsarbejde og blive en global leder på menneskerettighedsområdet.

I sin udtalelse "Forbud mod produkter fremstillet ved tvangsarbejde", der blev udarbejdet af Thomas Wagnsonner, støtter udvalget Kommissionens forslag om at forbyde produkter fremstillet ved tvangsarbede på EU's marked. Udvalget fremhævede, at det er afgørende, at alle EU's medlemsstater ratificerer 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention om tvangsarbejde fra 1930.

EØSU bemærker også med tilfredshed, at forslaget omfatter bekæmpelse af tvunget børnearbejde, og opfordrer Kommissionen til at fremskynde denne proces ved at inkludere eksisterende ILO-konventioner om børnearbejde under forordningens ansvarsområde.

Thomas Wagnsonner sagde: "Fremme af økonomiske, sociale, kulturelle og arbejdsmæssige rettigheder og dermed udryddelse af alle former for tvangsarbejde og udnyttelse er afgørende for at sikre EU's globale ledende rolle, når det gælder menneskerettigheder og demokrati".

Med henblik på at forebygge tvangsarbejde understreger EØSU betydningen af internationalt samarbejde og en institutionel forankring af det organiserede civilsamfund i Kommissionens nye forslag og anbefaler, at der etableres retningslinjer for at hjælpe virksomhederne, en specifik database med risikoindikatorer og et benchmarkingsystem. (mp)