Pohled z místní perspektivy – S3, E 25 – Digitální Evropa: mezi regulací a inovacemi

Digitální inovace mají moc změnit náš průmysl, společnost i život. Bez náležité regulace však mohou být i hrozbou. V této epizodě podcastu Pohled z místní perspektivy si shrneme stav digitální transformace v Evropě. Jak si EU stojí proti zbytku světa? Jaké výzvy a příležitosti jsou před námi? Jak si může Evropa zajistit a udržet konkurenceschopné postavení a zároveň chránit práva a dobré životní podmínky svých občanů?

Dostupné jazyky:

Rok války na Ukrajině

Když 24. února 2022 vypukla válka na Ukrajině, v EHSV jsme okamžitě odsoudili neoprávněnou a nevyprovokovanou invazi Ruska do této země.

V průběhu minulého roku jsme dali celou řadou způsobů najevo naši solidaritu s ukrajinským lidem a vyzvali jsme, aby byla na úrovni EU i v jednotlivých členských státech přijata rozhodná opatření. Jsem hrdá na Výbor a na jeho neutuchající úsilí zjišťovat, jak tato válka dopadá na ukrajinské i evropské občany a podniky a jak Ukrajině a její občanské společnosti co nejvíce pomoci.

 

Poznamenejte si

K věci

V naší rubrice „K věci“ jsme požádali Stojana Čukanova, aby shrnul hlavní body stanoviska k přezkumu směrnice o čištění městských odpadních vod. (ehp)

Stojan Čukanov: „Znečištění jsme nechali zajít příliš daleko.“

EHSV svým stanoviskem vyzývá evropské orgány, aby se začaly zabývat vodou jakožto prioritním tématem a aby přijaly „modrou dohodu pro EU“, jež bude znamenat intenzivní úsilí o předvídání potřeb, zachování vodních zdrojů a řádné zvládání souvisejících výzev na základě komplexního a koordinovaného plánu.

„Otázka pro...“

„Otázka pro…“

V tomto vydání přinášíme rozhovor s Maríou del Carmen Barrera Chamorro, s níž jsme se bavili o dalším aspektu palčivé energetické otázky, které jsme se věnovali již minulý měsíc.  

 

 

María del Carmen Barrera Chamorro: transformace energetiky respektující zaměstnanost

EESC Info: Jaký dopad má transformace energetiky na zaměstnanost v regionech, v nichž probíhá, a jaká řešení navrhuje EHSV?

María del Carmen Barrera Chamorro: Dosavadní zkušenosti jsou velmi rozlišné. Některé regiony zaznamenaly úspěch, celé řadě jiných se nedaří. Zásadní je, aby tato transformace byla úspěšná z hlediska zaměstnanosti. Pokud v rámci transformace nezaručíme udržitelná pracovní místa, sociální ochranu a podporu podnikání, Evropa před sebou nemá konkurenceschopnou a zdravou budoucnost.

Naším hostem je tentokrát ...

Vzácný host

Tetjana Oharkova, ukrajinská novinářka, esejistka a odbornice na literaturu, žije v Kyjevě. Ve zvláštním vydání EHSV info, které jsme v roce 2022 věnovali událostem na Ukrajině, nám jako první vylíčila hrůzy války ve své zemi. Nyní, v únoru 2023, kdy od napadení Ukrajiny Ruskem uplynul jeden rok, jsme ji požádali, aby se s námi ohlédla za tímto rokem, který byl plný smrti a utrpení a natrvalo se vryl do kolektivního vědomí ukrajinského národa.

 

Tetjana Oharkova: „Jednoho dne přijde vítězství a nebude to vypadat jako 23. února“

24. únor 2022 způsobil naprostý zlom v životě milionů Ukrajinců. Když dnes mluvíme o vítězství, představujeme si dobu, kdy věci byly jako dřív: obyčejný, klidný den, jakým byl i 23. únor 2022.

Ale nebude tomu tak, protože pro nás už žádný 23. únor nikdy nenastane. Náš život už totiž nikdy nebude jako dřív.

 

Děkujeme našim hostům v roce 2022

Vzhledem k tomu, že brzy to bude již rok, co Rusko zahájilo rozsáhlou agresi vůči Ukrajině, bychom rádi poděkovali novinářům, spisovatelům a fotografům z celé Evropy, kteří se s námi během uplynulého roku války podíleli o své příběhy a zkušenosti. Konkrétně jimi byli Nadija Afanasjeva, Vitalij Portnykov, Olha Čajko Tetjana Oharkova, Olena Abramovyč, Olha Vehera, Vasyl Kušmuns, Kostas Onisenko, Marta Barandij, Jowita Kiwnik Pargana a Sławek Kamiński. (ehp)

 

Novinky z EHSV

Metsola i Schweng shodně prohlašují: konkurenceschopnost EU nabývá na významu více než kdy jindy

Na lednovém plenárním zasedání EHSV, jehož se zúčastnila také předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola, se diskutovalo, jak by EU měla zareagovat na aktuální geopolitické výzvy. Předsedkyně parlamentu se připojila k prohlášení předsedkyně EHSV Christy Schweng, že klíčová je v dnešní náročné době konkurenceschopnost a také vyšší míra strategické autonomie.

Ukrajina je tématem č. 1 i za švédského předsednictví Rady v roce 2023

Zaručit bezpečnost evropských občanů a prosazovat právní stát a základní práva: pro Švédsko, které bude od ledna do června 2023 předsedat Radě Evropské unie, budou opatření k řešení krize prioritou.

 

Jednotný trh by měl sloužit lidem, a ne naopak

U příležitosti 30. výročí vytvoření jednotného trhu EU, které si letos připomínáme, proběhla na lednovém plenárním zasedání EHSV debata s komisařkou Margrethe Vestager o tom, jak se vypořádat s pravděpodobně největší výzvou pro příští generaci.

Síť řešení pro udržitelný rozvoj varuje před rizikem „promarněného desetiletí pro Agendu 2030“

Z diskuse EHSV dne 24. ledna vyplynulo, že EU se nedaří plnit cíle Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Stále je však naděje. EU má příležitost postavit se do čela a jednou z možností je posílit finanční podporu. EHSV je také významným hráčem při monitorování úspěšnosti plnění cílů.

EU musí zakázat produkty pocházející z nucené práce a hájit lidská práva

EHSV přijal během lednového plenárního zasedání stanovisko, v němž zdůraznil, že EU musí bojovat proti veškerým formám nucené práce a zaujmout ve světě vedoucí roli v oblasti lidských práv.

 

Krize v oblasti cen energie: EU musí podporovat spotřebitele a podniky

EU by měla řešit krizi v oblasti cen energie tím, že se bude snažit chránit všechny domácnosti a podniky, které čelí velkým problémům s placením účtů za energii. To je hlavní myšlenkou stanoviska k hospodářské politice eurozóny na rok 2023, které EHSV přijal na lednovém plenárním zasedání.

EU by měla zintenzivnit mezinárodní spolupráci v zájmu ochrany oceánů

Během lednového plenárního zasedání přijal EHSV stanovisko, v němž zdůraznil, že je naprosto nezbytné posílit mezinárodní spolupráci, neboť jedině tak bude možné dosáhnout do roku 2030 udržitelnosti oceánů a zajistit bezpečnost a ochranu na moři.

Bezpečnost je více než obrana

EHSV na svém lednovém plenárním zasedání projednával koncepci Strategického kompasu EU pro bezpečnost a obranu a zdůraznil, že bezpečnost je třeba chápat v širším slova smyslu nad rámec vojenské obrany. Občanská společnost by v otázkách bezpečnosti neměla být jen pouhým divákem. Jak ukázala válka na Ukrajině, může v dobách krize plnit stabilizační funkci.

Nová strategie EU v oblasti péče je zatěžkávací zkouškou sociální Evropy

EHSV uvítal návrh Evropské komise, jenž předkládá komplexní evropskou strategii v oblasti péče, která by měla všem Evropanům zaručit celoživotní přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči a pečovatelským službám.

 

Novinky ze skupin

Průmyslový plán Zelené dohody: iniciativa, na níž je třeba ještě pracovat a jež musí vyústit v program konkurenceschopnosti

Stefano Mallia, předseda skupiny Zaměstnavatelé v EHSV

V návrhu Komise existují mezery a je třeba jej pojmout jako součást dlouhodobé vize týkající se programu konkurenceschopnosti.

Evropská komise představila dne 1. února 2023 první reakci na bezprecedentní klimatický balíček prezidenta USA Joea Bidena – zákon o snížení inflace –, díky němuž získá americký průmysl v podobě subvencí 369 miliard USD. Návrh splňuje řadu požadavků, jako je předvídatelný regulační rámec, přístup k financování, odpovídající kvalifikovaná pracovní síla a záměr podpořit otevřený obchod. Po prvním posouzení se však zaměstnavatelé v EU shodli na tom, že máme-li dosáhnout dlouhodobé konkurenceschopnosti, je třeba tento návrh ještě propracovat.

Posílením sociálního dialogu k vytvoření skutečně sociální Evropy

skupina Zaměstnanci v EHSV

Skupina Zaměstnanci v EHSV jednoznačně vítá iniciativu týkající se sociálního dialogu, kterou před nedávnem zveřejnila Evropská komise. Jedná se o jasný signál občanům a pracovníkům v EU, kteří v současnosti čelí prudkému nárůstu životních nákladů.

Budování dovedností s cílem otevřít pro všechny trh práce

Ioannis Vardakastanis, místopředseda skupiny Organizace občanské společnosti v EHSV

Evropský rok dovedností by měl být příležitostí k odstranění nerovností – rokem překonávání překážek, které mnoha lidem v EU brání v tom, aby si mohli najít kvalitní a naplňující zaměstnání. V době, kdy v Evropě ubývá pracovních sil, je více než jindy důležité zaměřit se pomocí investic do dovedností na využití potenciálu těch lidí, kteří příliš často bývají odstřiženi od trhu práce.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Dny občanské společnosti 2023

Letošní Dny občanské společnosti osvětlí zásadní úlohu, kterou sehrávají organizace občanské společnosti při zajišťování a udržování sociální soudržnosti a odolné demokracie v Evropě.

Studenti se před akcí „Vaše Evropa, váš názor“ setkávají s členy EHSV

Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru navštíví v únoru a březnu třicet pět škol v členských státech EU a v sedmi kandidátských zemích a připraví je na účast na akci „Vaše Evropa, váš názor“. Toto shromáždění mládeže se uskuteční v Bruselu ve dnech 23. a 24. března 2023.