EU:n on torjuttava kaikkia pakkotyön muotoja ja tultava maailman johtavaksi ihmisoikeusalan toimijaksi, ETSK kehottaa tammikuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa.

Lausunnossaan Pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltäminen, jonka esittelijä on Thomas Wagnsonner, komitea tukee Euroopan komission ehdotusta kieltää pakkotyöllä valmistetut tuotteet unionin markkinoilla. Komitea korostaa olevan keskeisen tärkeää, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ratifioivat pakollista työtä koskevaan, vuonna 1930 laadittuun Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimukseen tehdyn vuoden 2014 pöytäkirjan.

ETSK on myös tyytyväinen siihen, että ehdotus sisältää lasten pakkotyön torjumisen, ja kehottaa komissiota vauhdittamaan tätä prosessia sisällyttämällä nykyiset lapsityövoimaa koskevat ILO:n sopimukset asetuksen soveltamisalaan.

Wagnsonner totesi: ”Taloudellisten, sosiaalisten, sivistyksellisten ja työntekijöiden oikeuksien edistäminen ja näin ollen kaikkien pakkotyön ja hyväksikäytön muotojen poistaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta varmistetaan erityisesti EU:n maailmanlaajuinen johtajuus ihmisoikeuksien ja demokratian alalla.”

Pakkotyön estämisen osalta ETSK korostaa kansainvälisen yhteistyön ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan institutionaalisen osallistamisen merkitystä komission uudessa ehdotuksessa ja suosittaa laatimaan suuntaviivoja yritysten auttamiseksi sekä luomaan erityisen tietokannan, joka sisältää riski-indikaattoreita, ja vertailuanalyysijärjestelmän. (mp)