EU se mora boriti proti vsem oblikam prisilnega dela in postati vodilna na svetu na področju človekovih pravic, je stališče, ki ga je EESO izrazil v mnenju, sprejetem na januarskem plenarnem zasedanju.

V mnenju Prepoved proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, ki ga je pripravil Thomas Wagnsonner, EESO podpira predlog Evropske komisije o prepovedi proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trgu Unije in poudarja, da je ključnega pomena, da vse države članice EU ratificirajo Protokol iz leta 2014 h Konvenciji Mednarodne organizacije dela o prisilnem delu iz leta 1930.

EESO poleg tega z zadovoljstvom ugotavlja, da predlog vključuje boj proti prisilnemu delu otrok, in poziva Komisijo, naj ta proces pospeši z vključitvijo obstoječih konvencij MOD o delu otrok iz leta 1930 v področje uporabe navedene uredbe.

G. Wagnsonner je dejal: „Spodbujanje ekonomskih, socialnih, kulturnih in delavskih pravic ter s tem izkoreninjenje vseh oblik prisilnega dela in izkoriščanja je ključnega pomena zlasti za zagotovitev vodilne vloge EU v svetu na področju človekovih pravic in demokracije“.

Da bi preprečili prisilno delo, sta po mnenju EESO pomembna mednarodno sodelovanje in institucionalna umestitev organizirane civilne družbe v novi predlog Komisije, pri čemer bi bile priporočljive smernice za pomoč podjetjem, posebna zbirko podatkov s kazalniki tveganja in sistem primerjalnih analiz. (mp)