Az EU-nak küzdenie kell a kényszermunka minden formája ellen, és globális vezető szerepet kell játszania az emberi jogok terén – sürgette az EGSZB a januári plenáris ülésén elfogadott véleményében.

A Thomas Wagnsonner előadó által kidolgozott, a kényszermunkával előállított termékek tilalmáról szóló véleményében az EGSZB támogatja az Európai Bizottság javaslatát a kényszermunkával előállított termékek uniós piacon való forgalmazásának tilalmáról. Alapvető fontosságú, hogy valamennyi uniós tagállam ratifikálja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) kényszermunkáról szóló 1930. évi egyezményéhez csatolt 2014. évi jegyzőkönyvet.

Az EGSZB örömmel veszi tudomásul továbbá, hogy a javaslatban szerepel a gyermekekkel végeztetett kényszermunka elleni küzdelem is. Kéri az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsa fel ezt a folyamatot azáltal, hogy a rendelet hatálya alá vonja a gyermekmunkára vonatkozó, már meglévő ILO-egyezményeket.

Thomas Wagnsonner kiemelte: „A gazdasági, szociális, kulturális és munkavállalói jogok előmozdítása, és ezáltal a kényszermunka és a kizsákmányolás valamennyi formájának felszámolása alapvető fontosságú az EU emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos globális vezető szerepének biztosításához”.

A kényszermunka megelőzése érdekében az EGSZB kiemeli a nemzetközi együttműködés és annak fontosságát, hogy a szervezett civil társadalom helyet kapjon az intézményi folyamatban az Európai Bizottság új javaslatában, és javasolja, hogy dolgozzanak ki iránymutatásokat a vállalkozások számára, hozzanak létre egy kockázati mutatókat tartalmazó külön adatbázist, és vezessenek be egy teljesítményértékelési rendszert. (mp)