Килиан Лохан, заместник-председател на ЕИСК по въпросите на комуникацията

Често смятам, че когато всичко се получава твърде лесно, значи не си поставям достатъчно големи предизвикателства. Въпреки това при създаването на функциониращи системи нашата цел е именно това — да гарантираме, че всичко се получава лесно, работи ефективно и безпроблемно. Бих направил следното разграничение — процесите следва да са лесни, а съдържанието да представя предизвикателства.

Винаги ми е допадало да си поставям все по-големи предизвикателства в работата си в ЕИСК, защото по този начин се намират ценните решения.

В началото, когато станах член, процесите и методите на работа ми бяха неясни — от намирането на правилната заседателна зала до натискането на бутона в подходящия момент, за да взема думата.

За всеки, който започва нов мандат, може да са необходими няколко заседания, за да свикне с това. Повторението спомага за опознаването. Разбира се, почивките за кафе и разговорите в коридорите представляват безценен източник на знания и информация за практическата организация.

Без всички тези обичайни начини за привикване с новата обстановка, началото на този мандат беше различно. Дори не е ясно кой се завръща и кого повече няма да видим на заседанията. За новите членове не е лесно да се запознаят с начина на работа на ЕИСК и да разберат динамиката му.

Стана ясно, че можем да работим дистанционно. Също така обаче започнахме да ценим допълнителното предимство на общуването лице в лице. Искам да изразя благодарност на техническия персонал в нашия Комитет. Тя бяха поставени под светлината на прожекторите в качеството си на служители от критично значение, като ни помогнаха да продължим работата си.

Те направиха възможно процедурите да протичат безпроблемно и ефективно и ни помогнаха да възприемем този нов начин на работа.

Иска ми се да вярвам, че дистанционният режим на работа чрез свързване от нашите домашни офиси, кухни или всекидневни някак си ни сближи, като ни напомни, че всички ние сме просто хора, които работят в тази среда и правят всичко по силите си.

Знам, че когато всички отново се съберем в залите в JDE, ще го оценим по нов начин, и да се надяваме — с по-голяма взаимна съпричастност, докато се стремим да дадем ценен принос на равнището на ЕС.