Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Cillian Lohan

Jos asiat sujuvat liian helposti, ajattelen usein, että en haasta itseäni tarpeeksi. Kuitenkin tavoitteena toimivia järjestelmiä luotaessa on varmistaa, että asiat sujuisivat helposti ja toimisivat tehokkaasti ja joustavasti. Itse teen sen eron, että prosessien pitäisi olla helppoja ja sisällön tulisi olla haastavaa.

Olen aina halunnut viedä työtäni ETSK:ssa niin pitkälle, että siitä tulee haastavaa, ja todennut, että siinä vaiheessa voidaan alkaa määritellä arvokkaita ratkaisuja.

Kun aloitin komitean jäsenenä, prosessit ja työskentelytavat olivat minulle hämmentäviä oikean kokoussalin löytämisestä napin painamiseen puheenvuoron pyytämiseksi.

Kenellä tahansa uuden toimikauden aloittavalla tottuminen asioihin voi viedä parin kokouksen ajan. Asioiden toistaminen saa aikaan tottumusta. Tietysti myös kahvitaukojen ja käytävillä jutustelun kautta saa arvokasta tietoa siitä, miten asiat toimivat.

Koska kaikki nämä tavanomaiset keinot totutella uuteen ympäristöön ovat nyt poissa, toimikauden aloittaminen on erilaista kuin ennen. Minulle ei ole edes selvää, kuka on palannut ja kuka ei ole enää jäsenenä. Uusien jäsenten ei ole helppoa ymmärtää ETSK:n toimintatapaa ja sen dynamiikkaa.

Olemme todenneet, että voimme toimia etäyhteyksien välityksellä. Samalla olemme kuitenkin oppineet arvostamaan tapaamista kasvotusten. Haluan kiittää komitean teknistä henkilöstöä, joka on joutunut etulinjaan ja ratkaisevan tärkeään asemaan komitean työn jatkumisen kannalta.

Näiden työntekijöiden ansiosta prosessi toimii joustavasti ja tehokkaasti, ja meidän on ollut helpompi siirtyä uusiin työskentelytapoihin.

Pidän ajatuksesta, että jollakin tavalla työskentely etäyhteyksien välityksellä kotitoimistoista, keittiöistä tai olohuoneista on tuonut meidät lähemmäs toisiamme. Se on muistuttanut meitä siitä, että olemme kaikki vain ihmisiä, jotka työskentelevät tässä tilassa ja yrittävät tehdä parhaansa.

Tiedän, että kunhan pääsemme jälleen JDE-rakennuksen tiloihin, tulemme arvostamaan tuota mahdollisuutta uudella tavalla, ja toivottavasti tunnemme entistä suurempaa empatiaa toisiamme kohtaan pyrkiessämme tuomaan arvokasta sisältöä EU:n työskentelyyn.