Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

Месец октомври бележи ново начало за Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), тъй като над 40% от членовете му ще бъдат част от Комитета за първи път.
Новите членове бяха определени и петгодишният мандат на ЕИСК започва. Пристигането на нови членове с техния уникален опит и свеж ентусиазъм винаги е било голям източник на вдъхновение за ЕИСК.

Новият политически мандат започва във времена, когато Европа и Европейският съюза са изправени пред невиждани предизвикателства. Пандемията от коронавирус продължава да създава хаос из целия континент, което води до сериозна здравна, социална и икономическа криза. Наред с това ЕС е изправен и пред изключително сложна геополитическа обстановка.

Отбележете си в календара

Накратко

Заповядайте да ни посетите... виртуално!

ЕИСК поставя началото на онлайн разговори като алтернатива на посещенията на място

Всяка година службата за посетители на ЕИСК посреща хиляди посетители от цяла Европа и от останалата част на света, като представя дейностите на Комитета и функционирането на Европейския съюз пред много разнообразна аудитория.

Поради епидемията от COVID-19, обаче, ЕИСК е временно затворен за външни посетители.

Ето защо ЕИСК поставя началото на онлайн разговори като алтернатива на обичайните посещения.

По време на тези виртуални срещи посетителите ще имат възможност да се запознаят с функционирането и ролята на ЕИСК в процеса на вземане на решения в ЕС.

Ако желаете да резервирате онлайн разговор на ЕИСК за членове на вашата организация или други заинтересовани страни, моля, изпратете ни електронно писмо на адрес: visitEESC@eesc.europa.eu

Очакваме Вашия отговор скоро! (cl)

ЕС—Африка: към по-равноправно партньорство

През март 2020 г. председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, представи новата стратегия за Африка, насочена към промяна на отношенията между ЕС и африканските държави. В навечерието на очакваната с голям интерес среща на високо равнище между ЕС и Африка ЕИСК предприе допълнителна стъпка, като предложи устойчиво партньорство между ЕС и Африка, основано на универсалните права на човека, демократичните структури, дългосрочните инвестиции в инфраструктура и пълното включване на организираното гражданско общество.

ЕИСК предупреждава за риска от „зелена“ търговска война

След подписването на Протокола от Киото различни юрисдикции по света въведоха системи за търговия с емисии (СТЕ). СТЕ на ЕС, която е най-голямата и най-дългогодишната, предстои да бъде преработена в съответствие с рамката на ЕС за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. В становище, прието на септемврийската пленарна сесия, ЕИСК прави преглед на СТЕ на ЕС и на други системи за търговия с емисии по света и очертава подходи за регулиране на търговията в това ново споразумение за пазарите на въглеродни емисии.

Нови публикации

„Нарисувай ми...“ вече е онлайн!

В брошурата „Нарисувай ми...“ са събрани 43 разкази от първо лице на членове на ЕИСК от всички 27 държави — членки на ЕС, събрани между април и септември 2020 г. Обърнахме се към членовете с молбата „Нарисувай ми...“, заимствана от книгата „Малкият принц“ (Le Petit Prince) на Антоан дьо Сент-Екзюпери, за да ни разкажат за това, което остава невидимо. В своите истории членовете ни поведоха към своите частни светове, като ни предложиха мозайка от пейзажи, образи, цветове и звуци. Прочетете тези автентични истории, които са още по-важни поради силата на преживяното.

Благодарим на членовете, участвали в изготвянето на брошурата:

Исабел Каньо Агилар, Милена Ангелова, Джузепе Герини, Адам Рогалевски, Елена де Фелипе Летонен, Гонсалу Лобу Шавие, Ан Дьомьолен, Килиан Лохан, Криста Швенг, Йоргос Дасис, Байба Милтовича, Маурицио Реале, Луцие Студнична, Карлос Триас Пинто, Мартина Ширхалова, Юдит Форбах, Лидия Павич-Рогошич, Арнолд Пюш д’Алисак, Хосе Мария Суфиаур Нарвайса, Ив Сомвил, Евангелия Кекелеки, Телерво Кюле-Харака-Руонала, София Бьорнсон, Ирини Пари, Татяна Бабраускиене, Рет Тедер, Петер Шмит, Кинга Йо, Филип фон Брокдорф, Михалис Антониу, Гунта Анча, Кристиян Първулеску, Клодин Ото, Джулиа Барбучи, Лор Батю, Бенте Соргенфрай, Каролина Дрешер-Смалец, Диляна Славова, Ренате Хайниш, Януш Пиеткевич, Йоже Смоле, Мартин Сикер и Арно Шварц.

Новини от ЕИСК

Мандатът на ЕИСК започва с повече от 40 % нови членове

В Европейския икономически и социален комитет ще има 137 нови членове от общо 329, когато през октомври започне неговият мандат за периода 2020—2025 г.

Новите членове на ЕИСК ще започнат мандата в условията на свързаните с COVID-19 ограничения, като социалното дистанциране и заседанията в хибриден режим продължават да бъдат обичайната практика в Брюксел с оглед на повишаването на процентите на заразяване в цяла Европа.

ЕИСК приключва мандата си с равносметка на приноса си към европейския проект

На 17 септември, по време на последната му пленарна сесия, се състоя церемонията по приключването на мандата на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) преди новия мандат, който започва през октомври. Лука Жайе, председател на ЕИСК от април 2018 г., изрази своята благодарност към всички членове и изтъкна важния принос на организациите на гражданското общество, представени в ЕИСК, към европейския проект.

COVID-19 е бомба със закъснител за европейската туристическа индустрия

Пандемията от коронавирус е катастрофална за туристическия сектор в Европа. След шест месеца половината от предприятията могат да фалират, освен ако ЕС не се намеси бързо, заяви Европейският икономически и социален комитет в ново становище.

ЕИСК изказва мнение относно необходимостта от инструмент на ЕС за определяне на минимални работни заплати

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие становище относно „Достойни минимални работни заплати в цяла Европа“, с което допринася за провеждащия се навсякъде в ЕС дебат по темата.

Изготвянето на това проучвателно становище беше поискано от Европейския парламент, след като Комисията обяви, че обмисля да предложи правен инструмент, който да гарантира на всеки работник в ЕС минимална работна заплата, позволяваща достоен начин на живот.

След младежките стачки във връзка с климата е време на младите хора да се отреди място на масата за преговори

Неотложната ситуация по отношение на климата, пред която е изправен светът днес, мобилизира милиони млади хора по света, много от които са дълбоко засегнати от заплахата, която тази ситуация представлява за тяхното бъдеще. В същото време младите хора многократно са показвали своята енергия, творчество и мотивация да се противопоставят на настоящите неустойчиви модели и да стимулират лицата, отговорни за вземането на решения, да приемат амбициозни политики. Въпреки това продължава да съществува голяма разлика между това, младите хора да бъдат изслушани и да се предприемат конкретни действия по техните искания.

Световен ден на храните: ЕС трябва да преобразува стратегията „От фермата до трапезата“ в съдържателни и своевременни действия — заявява ЕИСК

От години ЕИСК заема водеща позиция във връзка с насърчаването на всеобхватна продоволствена политика в ЕС с цел осигуряване на здравословни режими на хранене от устойчиви продоволствени системи, свързващи селското стопанство с прехраната и екосистемните услуги, и гарантиране на вериги на доставки, които опазват общественото здраве за цялото европейско общество.

Яснотата относно статута на работниците в помощ на справедливата работа в основаната на платформи икономика

Европейският икономически и социален комитет настоятелно призова ЕС и държавите членки да работят за изясняване на условията за заетост в основаната на платформи икономика, тъй като липсата на стандартизирани определения за статута както на работниците, така и на работодателите, може да усложни прилагането на трудовото законодателство и много права, свързани със закрила на труда.

Биологичното разнообразие е липсващият елемент в сложния пъзел на стратегиите на ЕС

От 1992 г. насам ЕС се опитва да прилага стратегии за биологичното разнообразие без значителни резултати. Това се дължи основно на слабото прилагане на правната рамка на национално равнище и на недостатъчното финансиране за необходимите мерки.

ЕИСК приветства подновения ангажимент на Комисията и усилията за разработване на стратегия за биологичното разнообразие, определяща цели, които да бъдат постигнати до 2030 г., като един от начините за реализиране на Зеления пакт на ЕС. 

ЕИСК призовава за план за действие на ЕС, за да се гарантират справедливи и устойчиви световни вериги на доставки.

Настоящата пандемия от COVID-19 разкри нестабилността на световните вериги на доставки. Тя разкри и уязвимостта на работниците и неблагоприятното социално, здравословно и безопасно въздействие на стопанските дейности в съвременните вериги на доставки. В този решаващ момент за конкретните политически действия и вземането на решения германското председателство на ЕС и Европейският парламент поискаха от ЕИСК да отправи своите препоръки. В две становища, приети на пленарната сесия през септември, Комитетът призовава Европейската комисия да разработи европейски план за действие и да предложи обвързващи задължения за надлежна проверка в световните вериги на доставки.

Сектор на суровините в ЕС: ЕИСК призовава за цифровизация на минното дело

Осигуряването на устойчив достъп до суровини, включително метали, промишлени минерали и строителни суровини, и особено суровини от изключителна важност, е от огромно значение за европейската икономика, в която най-малко 30 милиона работни места зависят от наличието на суровини. Настоящата пандемия от COVID-19 изтъкна значението на цифровата трансформация. 

Въздухоплаване — ЕИСК настоятелно призовава Комисията да приеме всеобхватен план за възстановяване

ЕИСК призовава Европейската комисия да разработи всеобхватна пътна карта за възстановяването на европейското въздухоплаване като цяло, в която да бъдат предвидени специфични ресурси в подкрепа на всички подсектори и тяхната работна сила.

Енергийният преход изисква ясна визия за бъдещето

Енергийният преход изисква ясна политическа визия, тъй като е не само технологичен въпрос, но и дълбоко социално предизвикателство.

Бъдещото икономическо управление на ЕС трябва да отбележи „поврат“, а не „завръщане към нормалното“

Прегледът на икономическото управление на Европейската комисия от 2020 г. е навременен и би трябвало да проправи пътя за всеобхватна реформа, като направи „поврат“ към преразгледана и ребалансирана рамка, а не към „завръщане към нормалното“.

Териториална програма на ЕС — Новите политики трябва да отчитат последиците от кризата с коронавируса

Новата преразгледана програма на ЕС за градовете и териториите трябва да има за цел справяне с последиците от кризата, причинена от пандемията от COVID-19, а политиката на сближаване би могла да бъде подходящият инструмент за гарантиране на икономическото възстановяване на Европа. В две становища, приети на септемврийската пленарна сесия, ЕИСК прави преглед на териториалните политики на ЕС и очертава пътя напред.

Новини от групите

Отговори на високо равнище на писмото на група „Работодатели“ относно бюджета на ЕС за възстановяване

От група „Работодатели“ на ЕИСК

Група „Работодатели“ получи отговори от най-високото политическо равнище, когато призова за бързо споразумение за амбициозен бюджет за възстановяване. През юни 2020 г. група „Работодатели“ изпрати писмо на тази тема до членовете на Европейския съвет, както и до председателя на Европейския съвет, Шарл Мишел, председателя на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, и председателя на Европейския парламент, Давид Сасоли.

Световният ден за достоен труд

От група „Работници“ на ЕИСК

Тази година честването на Световния ден за достоен труд на 7 октомври беше по-актуално от всякога. Пандемията от COVID-19 изостри съществуващите недостатъци в нашите общества, особено що се отнася до достойния труд, заплащане и доходи.

Какви да са приоритети за политиките на ЕС в бъдеще?

От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

От Симо Тиайнен, член на група „Многообразие Европа“, представител наЦентралния съюз на земеделските производители и собственици на гори (MTK) във Финландия.

Един по-добър икономически, социален и регионален баланс в Европа и конкурентоспособността на отраслите и предприятията в ЕС, включително земеделието, трябва да останат приоритети на политиките на ЕС. Нашата конкурентоспособност би трябвало да се основава на устойчиво производство, заетост и икономически растеж.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Изложбата „Хабитат“ на Том Хеген в ЕИСК

Етюди за връзката между човека и природата чрез въздушна фотография

ЕИСК ще бъде домакин на фотографска изложба, озаглавена „Хабитат“, с работи на Том Хеген, германски фотограф и дизайнер от Мюнхен, носител на награди.

В работата си Том Хеген използва въздушна фотография, за да представи въздействието на човешката дейност върху земята, и често подчертава връзката между хората и природата. Проектът „Хабитат“ приканва зрителите да погледнат на нашата планета от нов ъгъл, да разберат мащаба на човешката дейност на нашата планета и в крайна сметка да поемат отговорност. Изложбата се състои от 31 изображения, представляващи ландшафти, които са били трансформирани от човешката дейност.

Изложбата ще може да се разгледа в ЕИСК от 26 октомври до 30 ноември 2020 г. по повод на германското председателство на Съвета на ЕС. (ck)