Välkommen att återuppleva några av höjdpunkterna från den virtuella presskonferensen på Internationella funktionsrättsdagen 2020, anordnad av pressenheten den 2 december 2020.

Vad kan vi lära oss av personer med funktionsnedsättning om den pandemikris som har pågått nästan ett år?

Detta är bara en av många frågor. Ta gärna del av våra gästers synpunkter.

Kort presentation

Sinéad Burke – en irländsk förespråkare av funktionsrätt och direktör för Tilting the Lens: ”Jag är en kvinna med funktionsnedsättning som är utbildare, författare och förespråkare av funktionsrätt.”

Ioannis Vardakastanis – EESK-ledamot och funktionsrättsaktivist, ordförande för Europeiskt handikappforum: ”Jag har vigt mitt liv åt kampanjarbete, förespråkande och kamp till förmån för personer med funktionsnedsättning, såväl i min by som i hela världen.”

Krzysztof Pater – EESK-ledamot och författare av rapporten om rätten för personer med funktionsnedsättning att rösta i Europavalet: ”I 20 år har jag strävat efter att bistå, hitta lösningar och skapa bättre rättsliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning.”

Pietro Vittorio Barbieri – ordförande i EESK:s tematiska grupp om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: ”I dag är ingen vanlig dag; vi är inne i en period som för oss från inkluderande till exkluderande. Människors isolering är det största problemet under pandemin.”

Värt att veta...

Hur optimistisk är du när det gäller insatser att uppmuntra barn att acceptera det som är annorlunda och att vara stolta över sig själva? Hur reagerar de?

Sineád Burke: ”Jag har påtagliga förhoppningar om en bättre framtid. Vi säger ofta att barn inte ser skillnad, men jag tror inte att det är sant. Barn kan visst se skillnad och de är medvetna om identitet. Barn skiljer sig från vuxna såtillvida att de har ett nyfiket bemötande. Jag skulle be vuxna att notera hur barnen reagerar. Acceptans och nyfikenhet är mycket viktigt. Jag tror att vuxna behöver låta sig inspireras och vägledas av hur barn bemöter funktionsnedsättning.”

Vad kan vi göra för att personer med funktionsnedsättning i Nordirland inte avskiljs från republiken Irland i fråga om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, i synnerhet när det gäller distansarbetande med funktionsnedsättning?

Ioannis Vardakastanis: ”Samarbetet med organisationer för personer med funktionshinder kommer att fortsätta och frågor som rör personer med funktionsnedsättning kommer att stå högt på dagordningen. Detta står klart. Enhetlighet vad gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste respekteras av alla regeringar. De får inte isoleras på grund av Brexit eller till följd av andra politiska beslut.”

Pietro Vittorio Barbieri: ”Överenskommelsen om Brexit vid slutet av 2020 kommer att sätta den politiska dagordningen.

Sinéad Burke: ”När vi närmar oss Brexit bör vi inte fortsätta att inrikta oss på vinst och handel utan lägga fokus på människor. Att föra politik med människan i centrum är viktigt, i synnerhet under pandemin. Jag hoppas att vi kan fortsätta att vara allierade och stödja de marginaliserade, till vilka personer med funktionshinder ofta hör.”

Krzysztof Pater: ”Det europeiska handikappforumet är en fantastisk plattform. När rapporten blev klar och innan valet till Europaparlamentet förväntade sig ingen att Förenade kungariket skulle lämna EU, men Förenade kungariket har en rad rättsliga instrument som bör tas i beaktande inom många organisationer i EU.”

Vilka har enligt din åsikt de största återverkningarna av pandemin varit för personer med funktionshinder och vilka aspekter av det dagliga livet har drabbats värst?

Krzysztof Pater: ”Jag skulle vilja lyfta fram bristen på kontakt med andra, vilket inte bara påverkar människors psykiska hälsa utan även deras vardag (att få hjälp, att göra inköp eller att ha tillgång till rehabilitering). Regeringarnas handlingsplaner under pandemin har glömt bort personer som lever i vårdinrättningar under längre tid.”

Pietro Vittorio Barbieri: ”Värst drabbade är personer på boenden och deras känsla av isolering. Våra äldre har blivit övergivna.”

Sinéad Burke: ”Under pandemin mättes förmågan att överleva behandling. Äldre och personer med funktionsnedsättning hade sämre chanser att få vård. Är vissa liv mer värda än andra? Jag menar att nu när vi utformar utrymmen för social distansering har vi möjlighet att börja om och tänka på hur vi vill att världen ska se ut, med personer med funktionsnedsättning i centrum för denna utveckling.”

Ioannis Vardakastanis: ”För att göra en parafras på ett amerikanskt slagord kan vi säga att ’Lives of people with disabilities matter, too’. Under pandemin har vi sett utestängning, hälsofattigdom, diskriminering och ojämlikhet i hälso- och sjukvårdssystemet. ’Inget om oss utan oss’ måste vara en verklig drivkraft för att ställa om politik och system så att livet för personer med funktionshinder ska vara betydelsefullt.”(at)