Posvetovalni odbor za Evropski gospodarski prostor - Related Publications and other work