Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Drage bralke in bralci,

z navdušenjem prevzemam vlogo podpredsednika EESO v tem novem mandatu. Vesel sem, da so me na ta položaj izvolili moji kolegi in kolegice. Po mojem mnenju je komuniciranje v vsaki organizaciji ključnega pomena.

Vedno sem občudoval delo, ki ga vsakodnevno opravljajo zaposleni in člani našega Odbora. Nov mandat je priložnost, da se ozremo nazaj in na vse pogledamo z novega zornega kota. Omejitve potovanj zaradi pandemije COVID-19 so še dodaten razlog, da izkoristimo priložnost za ponovno oceno.

Sredstva za okrevanje in proračun se ne smejo uporabljati za izvajanje pritiska!

Predsednik strokovne skupine EESO za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (SOC) Aurel Laurențiu Plosceanu, predsednik strokovne skupine EESO za ekonomsko in monetarno unijo ter ekonomsko in socialno kohezijo (ECO) Stefano Palmieri ter predsednik skupine EESO za temeljne pravice in pravno državo Cristian Pîrvulescu so 18. novembra objavili skupno izjavo, v kateri so izrazili veliko zaskrbljenost zaradi stališča dveh vlad, ki sta zagrozili, da bosta vložili veto na proračun EU, če bo še naprej vezan na spoštovanje pravne države.

EESO je že izrecno podprl predlog Komisije o svežnju za okrevanje Next Generation EU, ki naj bi ublažil šoke zaradi krize COVID-19 in gospodarstvom EU omogočil hitro okrevanje. Skupaj z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027 znaša 1,82 milijarde EUR.

Predsedniki so v izjavi zapisali, da uporaba sredstev EU, ki je odvisna od tega, ali država članica spoštuje načela pravne države, ne bi smela biti sporna, saj gre za eno od temeljnih vrednot, na katerih je bila zgrajena EU.

Celotna izjava je na voljo na povezavi https://europa.eu/!cH83Bj.

„Vprašanje za ...“

V naši rubriki „Vprašanje za ...“ prosimo člane EESO, da odgovorijo na vprašanje, ki se nam zdi še zlasti aktualno.

Predsednika strokovne skupine za ekonomsko in monetarno unijo ter ekonomsko in socialno kohezijo Stefana Palmierija (ECO) smo prosili, da nam odgovori na naslednje vprašanje:

Kaj menite o blokadi dolgoročnega proračuna EU in svežnja za okrevanje zaradi zadržkov treh držav članic? Če pogledamo z različnih zornih kotov, ali ne gre za eno največjih institucionalnih in političnih kriz, s katerimi se sooča EU?

Stefano Palmieri, predsednik strokovne skupine ECO

10. novembra smo prejeli spodbudno novico, da sta pogajalski skupini Evropskega parlamenta in Sveta dosegli dogovor o zadnjih podrobnostih naslednjega večletnega finančnega okvira in sklada za okrevanje. Zato sem bila resnično pretresen, ko sem izvedel, da sta dve državi članici, ki se jima je pozneje pridružila še tretja, nenadoma odločili, da bosta vzeli vso Evropo za talca. Poleg tega videokonferenca evropskih voditeljev 19. novembra ni pokazala poti iz slepe ulice.

Novice EESO

Uspešna, vključujoča in trajnostna Evropa v središču novega programa predsednice EESO

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je objavil podrobni program svoje nove predsednice Christe Schweng v njenem mandatu 2020-2023. Na voljo je na spletu v vseh uradnih jezikih EU.

Program predsednice ponuja drzno vizijo močnejše in odpornejše Evrope po pandemiji COVID-19 in predvideva obsežen prispevek EESO k evropskem okrevanju in participativni demokraciji.

Evropska platforma za krožno gospodarstvo: nov zagon na začetku drugega mandata

Na letni konferenci evropske platforme za krožno gospodarstvo, ki je 3. in 4. novembra v celoti potekala na spletu, se je EESO zavezal prispevati k temu, da bo platforma postala resnično središče skupnih prizadevanj za vzpostavitev krožnega gospodarstva v Evropi.

EESO obravnava pomanjkljivosti pri vključevanju migrantk in otrok migrantov

Posebne potrebe žensk in otrok, ki si prizadevajo premostiti diskriminacijo ali ovire pri svojem vključevanju, se v politikah vključevanja držav članic EU ne upoštevajo vedno v celoti. EESO je v raziskovalnem mnenju, ki ga je predstavil na oktobrskem plenarnem zasedanju, predlagal, kako bi lahko te pomanjkljivosti odpravili.

EESO: „Izhod iz krize je mogoč le s povečanjem javnih in zasebnih naložb“

EESO je ob upoštevanju katastrofalnih socialnih in gospodarskih posledic krize zaradi COVID-19 v dveh mnenjih predstavil svoja stališča o sedanji gospodarski krizi in obetih okrevanja v EU.

Forum EESO-Cedefop poudarja potrebo po nujnem in usklajenem odzivu na nizko raven znanja in spretnosti v Evropi

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) in Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) sta 5. in 6. novembra organizirala Tretji forum za spoznavanje politik, na katerem so govorili o poteh izpopolnjevanja. Na forumu so se zbrali socialni partnerji ter predstavniki vlad in civilne družbe s tega področja, ki so opozorili, da bi lahko sedanja pandemija še bolj pospešila spremembe v svetu dela, ki jih je že prinesla digitalna revolucija, zaradi česar bosta postala izpopolnjevanje in preusposabljanje še pomembnejša.

EESO poziva k okrepljenemu socialnemu dialogu v EU

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) podpira spodbujanje učinkovitega socialnega dialoga v državah članicah EU, saj ima ta ključno vlogo pri oblikovanju ekonomskih, delovnih in socialnih politik, ki ustvarjajo boljše življenjske in delovne pogoje po vsej EU. Zato je treba spodbujati in doseči ekonomsko vzdržnost.

Socialna pravičnost za migrante in etnične manjšine je nujna za odpravo strukturnega rasizma

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je Evropsko unijo in države članice pozval, naj sprejmejo celosten pristop v podporo raznolikosti in vključenosti v svojih družbah ter okrepijo pravna in politična prizadevanja za odpravo naraščajočega rasizma in ksenofobije v Evropi.

Ker se povečujeta število napadov in obseg sovražnega govora, usmerjenega proti migrantom in etničnim manjšinam, sedanja pandemija pa še zaostruje strukturno diskriminacijo, s katero se soočajo, mora EU nujno storiti več na tem področju, tudi s spodbujanjem upravljanja raznolikosti.

EESO razpravlja o izzivih za jeklarsko industrijo EU

Posvetovalna komisija za spremembe v industriji (CCMI) je 9. novembra na seji na daljavo razpravljala o jeklarski industriji EU. V razpravi, ki ji je predsedoval novi predsednik CCMI Pietro Francesco De Lotto, so se člani komisije osredotočili na vprašanja presežnih zmogljivosti in razogljičenja v mednarodnem jeklarstvu. Govorniki so spregovorili o izzivih, s katerimi se sooča evropska jeklarska industrija: načrt okrevanja po COVID-19, razogljičenje proizvodnih procesov, zaščitni ukrepi EU in trgovina.

Posebni gost

Napočil je čas za novo rubriko.

Vsak mesec vam bomo predstavili posebnega gosta. To bo znana in odmevna kulturna osebnost iz Evrope, ki nam bo predstavila svoj pogled na svet, prinesla svežega vetra, nam razširila obzorje, nas navdihnila in razveselila.

Naš prvi posebni gost je Pierre Kroll, belgijski karikaturist in risar časnika Le Soir.

Njegove karikature slovijo po značilnem smislu za humor in nezgrešljivem slogu, s katerima na izviren in presenetljiv način komentira evropske in svetovne dogodke.

Prosili smo ga za stališče o trenutno pereči temi, na kar se je prijazno odzval s tole karikaturo. (ehp)

Pierre Kroll

 

 

Novice skupin

Napoved: gospodarstvo bi lahko bilo bolj prizadeto, kot napoveduje Evropska komisija

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

V odziv na jesensko gospodarsko napoved 2020, ki jo je nedavno objavila Evropska komisija, je skupina delodajalcev na pobudo svojega predsednika Stefana Mallie pripravila posebno izjavo. Skupina se je strinjala z jesensko gospodarsko napovedjo 2020, v kateri je Evropska komisija poudarila, da je ponovni zagon evropskega gospodarstva prekinil nov izbruh pandemije.

Izzivi Evrope in prednostne naloge skupine delojemalcev

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

V vseh načrtih za okrevanje in obnovo po pandemiji COVID-19 mora biti ohranitev pravic delavcev ena glavnih prednostnih nalog, solidarnost pa vodilno načelo. Skupina delojemalcev je 24. novembra organizirala izredno sejo, da bi to idejo prenesla v konkretne prednostne naloge in ukrepe.

Séamus Boland je novi predsednik skupine Raznolikost Evrope

Pripravila skupina EESO Raznolikost Evrope

Ob začetku novega mandata EESO (2020–2025) je Séamus Boland prevzel predsedovanje skupini Raznolikost Evrope. Skupina je njegov novi položaj potrdila 27. oktobra na svoji prvi seji v novem mandatu.

 

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Razstava „Zatočišče“ v EESO v mesecu decembru

EESO bo gostil razstavo francoskega fotografa Bruna Ferta z naslovom „Zatočišče: osebne izpovedi v izgnanstvu”.

Razstava zajema niz panojev s fotografijami in pričevanji ter med drugim prikazuje notranjost begunskih taborišč in zasilnih bivališč v Grčiji in Franciji, med njimi taborišče v Calaisu, imenovano „džungla“.

Organizirala jo je direkcija za komuniciranje in medinstitucionalne odnose v sodelovanju s strokovno skupino za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (SOC), da bi predstavili delo EESO na področju migracijske politike, tudi v povezavi s paktom EU o migracijah.

Zaradi pandemije COVID-19 si bo razstavo mogoče ogledati le na spletu. Ne zamudite!

Ogled mogoč na povezavi:

https://www.eesc.europa.eu/sl/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)