EESO podal mnenje o nujnosti instrumenta EU za zagotavljanje minimalnih plač

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je sprejel mnenje o dostojnih minimalnih plačah v vsej Evropi, s katerim je prispeval k razpravi o tej temi, ki trenutno poteka povsod po EU.

Za to raziskovalno mnenje je zaprosil Evropski parlament, potem ko je Komisija napovedala, da razmišlja o predlogu pravnega instrumenta, s katerim bi vsem delavcem EU zagotovila pravico do minimalne plače, ki bi jim omogočala dostojno življenje.

EESO v mnenju navaja, da bi pravične minimalne plače – v kombinaciji s celostnimi in aktivnimi politikami vključevanja, osredotočenimi na posameznika – lahko pomagale zmanjšati revščino med revnimi delavci.

Hkrati poudarja, da mora biti vsakršna tovrstna pobuda EU oblikovana na podlagi natančne analize stanja v državah članicah in da mora v celoti spoštovati vlogo in avtonomijo socialnih partnerjev ter različne modele odnosov med delodajalci in delojemalci.

Glede nadaljnjih korakov so tri skupine v EESO, ki zastopajo delodajalce, sindikate in organizacije civilne družbe EU, izrazile različna stališča.

Poročevalec Stefano Mallia je v imenu skupine delodajalcev v EESO dejal: „Po mnenju skupine delodajalcev EU nima nikakršnih pristojnosti za področje plač, zlasti glede njihove višine. Določanje minimalne plače je nacionalna zadeva, ki poteka v skladu z značilnostmi posameznih nacionalnih sistemov. Preprečiti je treba, da bi EU sprejela kakršne koli zgrešene ukrepe, predvsem v tem trenutku. Tam, kjer socialni partnerji potrebujejo podporo, bi bilo treba preučiti, kako obravnavati posebne potrebe s spodbujanjem izmenjave primerov najboljše prakse in krepitvijo zmogljivosti, nikakor pa se ne bi smeli ujeti v past univerzalnega pristopa za vse, ki bi lahko imel resne negativne posledice.“

Poročevalec Oliver Röpke, predstavnik skupine delojemalcev v EESO, pa je povedal: „Zagotavljanje dostojnih minimalnih plač za delavce po vsej EU mora biti ključni del strategije EU za okrevanje. Za skupino delojemalcev je neizpodbitno, da bi morali biti vsi delavci, ne glede na to, kje delajo, zaščiteni s pravičnimi minimalnimi plačami, ki omogočajo dostojno življenje. Kolektivna pogajanja ostajajo najučinkovitejši način za zagotavljanje pravičnih plač, zato jih je treba krepiti in spodbujati v vseh državah članicah. Pozdravljamo priznanje Komisije, da obstajajo možnosti za ukrepe na ravni EU, s katerimi bi spodbujali vlogo kolektivnih pogajanj pri podpiranju ustreznosti minimalne plače in pokritosti z njo.“ (ll)