EESO je 22. marca v razpravi z italijansko ministrico za delo podprl pobudo Komisije za okrepitev vloge in neodvisnosti nacionalnih organov za enakost, da bi odpravili diskriminacijo na trgih dela v EU.

Oba sta izrazila strinjanje s cilji predloga Komisije za direktivo o standardih za nacionalne organe za enakost, katerih namen je povečati njihovo učinkovitost. Predlog je posledica neuspešnosti sedanjih zakonodajnih ukrepov na področju enakosti, saj se zakonodaja EU o neenaki obravnavi in diskriminaciji ne izvršuje v zadostni meri.

EESO je v mnenju Krepitev vloge in neodvisnosti organov za enakost, ki ga je plenarna skupščina sprejela po tej razpravi, poudaril pomen pravega ravnovesja med načelom subsidiarnosti in določitvijo zavezujočih standardov, s katerimi bodo nacionalni organi postali močnejši in učinkovitejši. Italijanska ministrica je med razpravo izrazila podobno stališče.

„Sodelovanje raznolikih skupin na trgu dela ni samo vprašanje pravičnosti, temveč je zelo smiselno tudi z gospodarskega in socialnega vidika. Odbor ostaja zaskrbljen, da zaščita pred diskriminacijo in neenakostjo še ni enaka po vsej Uniji, zato podpira trdne mehanizme za njen nadzor, tudi prek krepitve nacionalnih organov za enakost,“ je dejala predsednica EESO Christa Schweng.

Ministrica Calderone je pojasnila, da se njena vlada strinja s ciljem Komisije, a poudarila, da je pomembno zagotoviti skladnost z nacionalnimi sistemi in organi, ki že obstajajo, kot so sveti za enakost v Italiji, ki ščitijo enakost na nacionalni in regionalni ravni.

„Vključevanje, o katerem govorimo danes, mora ostati v ospredju evropske socialne agende, v enaki meri kot potekajoča razprava o spremembah gospodarskega in finančnega upravljanja EU. Vemo, kako težko je še vedno zagotoviti učinkovite enake možnosti na trgu dela. Nekatere družbene skupine se glede dostopa do trga dela in socialne zaščite še vedno soočajo z velikanskimi ovirami,“ je dejala ga. Calderone.

Poudarila je, da je vrzel med spoloma pri stopnjah zaposlenosti na ravni EU še vedno več kot 10 %. V EU ni nobene države, v kateri ne bi bilo te vrzeli med spoloma – in to povsod v škodo žensk. Tudi mladi diplomanti imajo težave pri iskanju zaposlitve. Invalidi, zakoniti migranti in begunci se še vedno soočajo z diskriminacijo, ko iščejo zaposlitev ali jo poskušajo ohraniti. (ll)