Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Na poti do prenove

Drage bralke in bralci!

V veliko zadovoljstvo in čast mi je bilo, da sem zastopala EESO v tem dveinpolletnem mandatu. Kljub izzivom smo sodelovali pri oblikovanju ekonomsko uspešne, socialno vključujoče in okoljsko trajnostne Evrope, pri tem pa smo se morali soočiti s preizkusi, kot sta COVID-19 ter neizzvana in neupravičena agresija Rusije proti Ukrajini z vsemi njenimi socialno-ekonomskimi posledicami. Prizadevali smo si tudi za odpravljanje energetske krize in visoke inflacije ter za spodbujanje rasti in konkurenčnosti.

Koledar dogodkov

6. maj 2023, Bruselj

Dan odprtih vrat EU

8. junij 2023, Bruselj

Dan evropske državljanske pobude

14. in 15. junij 2023, Bruselj

Plenarno zasedanje EESO

 

K bistvu

Člane EESO v rubriki „K bistvu“ prosimo, da poudarijo najpomembnejše elemente svojih mnenj. Tokrat Felipe Medina Martin navaja elemente iz svojega mnenja, ki bi lahko prispevali k izboljšanju delovanja enotnega trga. Mnenje "30 let enotnega trga: kako še izboljšati njegovo delovanje" bo predstavljeno na aprilskem plenarnem zasedanju.

Felipe Medina: Trideset let enotnega trga: kritični pregled EESO

Evropska unija praznuje 30 let enotnega notranjega trga. To je prilika za temeljit razmislek, ki ga je Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) podal v mnenju z naslovom „Trideset let enotnega trga: kako izboljšati njegovo delovanje“ EESO meni, da je bila ta politika sicer zelo uspešna, vendar pa notranji trg potrebuje „kritični pregled in nove izboljšave (...) zaradi novih izzivov“.

 

„Vprašanje za ...“

„Vprašanje za ...“

V naši rubriki Vprašanje za ... člane EESO prosimo, da nam pojasnijo pomembne točke iz svojih mnenj. Tokrat je naša gostja Ozlem Yildirim, ki smo jo povprašali o mnenju z naslovom Pravica do zdravega okolja v Evropski uniji, zlasti z vidika vojne v Ukrajini, o katerem je plenarna skupščina glasovala aprila.

Ozlem Yildirim: Pomen ohranjanja okolja

Pravica do zdravega okolja je absolutno bistvena za socialno in ekonomsko blaginjo ljudi v Evropi in po svetu. Mednarodna organizacija dela (MOD) ocenjuje, da je približno 40 % delovnih mest na svetu odvisnih od zdravega okolja. Čeprav je EU sprejela številne zakonodajne akte, je njihovo izvajanje pogosto pomanjkljivo, zato EESO poziva k večjim prizadevanjem za resnično izboljšanje učinkovitosti obstoječih pravnih instrumentov.

Uganite, kdo je naš gost...

Posebni gost

V rubriki Posebni gost smo dali besedo Diandri Ní Bhuachalla, ki bo Evropski ekonomsko-socialni odbor kot mladinska delegatka zastopala na konferencah pogodbenic v letu 2023 in letu 2024.

 

Diandra Ní Bhuachalla – delegatka EESO na konferenci COP28

Diandra Ní Bhuachalla je bila irska delegatka mladih pri Združenih narodih (2021–2022), ki se je pri svojem delu osredotočala na vprašanja enakosti spolov, podnebne pravičnosti, miru in varnosti, pri čemer je izkoristila svoje enajstletne izkušnje pri zagovarjanju teh vprašanj na lokalni in nacionalni ravni. Kot koordinatorka programov za mladinske delegate sodeluje z ekipo Mladi 2030 v Mladinskem svetu Irske. Dejavno sodeluje z mladinsko mrežo v Evropski mreži za trajnostni razvoj (ESDN) in programom Common Futures Conversations kraljevega inštituta Chatham House. Nedavno sta jo organizacija Foundations for Tomorrow in urad valižanskega komisarja za prihodnje generacije imenovala za svetovno ambasadorko prihodnjih generacij.

Novice EESO

EESO predlaga ukrepe proti grožnjam demokraciji EU

23. marca je EESO s podpredsednico Evropske komisije Věro Jourovo razpravljal o tem, kako okrepiti demokracije in demokratične vrednote po vsej Evropski uniji. Na to temo je sprejel tudi resolucijo s praktičnimi predlogi. Oblikovalci politik, strokovnjaki in organizacije civilne družbe so se strinjali, da so za demokracijo v Evropi ključni državljanska vzgoja, boljše financiranje socialnih partnerjev in osredotočenost na lokalno razsežnost.

Obnovljivi viri energije – rešitev za energetsko krizo

Da bi zagotovili okolju prijaznejšo, varnejšo in cenovno dostopnejšo prihodnost za Evropo, moramo vse več vlagati v obnovljive vire energije. To je prepričanje, ki sta ga na plenarnem zasedanju EESO 22. marca skupaj izrazili predsednica EESO Christa Schweng in komisarka za energijo Kadri Simson.

EESO z italijansko ministrico Marino Calderone razpravljal o vključujočih trgih dela v EU

EESO je 22. marca v razpravi z italijansko ministrico za delo podprl pobudo Komisije za okrepitev vloge in neodvisnosti nacionalnih organov za enakost, da bi odpravili diskriminacijo na trgih dela v EU.

Cilji trajnostnega razvoja: po mnenju Združenih narodov ima civilna družba ključno vlogo

Predsednica Ekonomskega in socialnega sveta Združenih narodov (ECOSOC) se je v govoru na plenarnem zasedanju EESO marca zavzela za močno vlogo civilne družbe pri izvajanju Agende 2030.

Zadostni minimalni dohodek – možna pot iz revščine

EESO je podprl predlog Evropske komisije za priporočilo Sveta o zadostnem minimalnem dohodku, ki je nujen del prizadevanj za boj proti revščini in uresničitev cilja EU, da se do konca desetletja število ogroženih ljudi zniža za vsaj 15 milijonov.

Poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2022: EESO se zavzema za večjo vlogo pri opredeljevanju prihodnjih trendov in tveganj za EU

EESO je v zvezi s poročilom Evropske komisije o trendih in vprašanjih, ki jih je treba spremljati, marca poudaril, da bi lahko prispeval veliko več, če bi bil že od samega začetka vključen v postopek predvidevanja.

EESO se zavzema za zaščito humanitarne pomoči in civilne družbe v zakonodaji EU o sankcijah

EESO je na marčevskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje, v katerem je evropske institucije pozval, naj obravnavajo razdrobljeno izvajanje zunanjepolitičnih sankcij v državah članicah. EESO je zaskrbljen zaradi teh nedoslednosti in poziva k takojšnjemu ukrepanju za nudenje humanitarne pomoči in zaščito novinarjev v sankcioniranih režimih.

Reševanje krize na področju gnojil v Evropi: ukrepi za njihovo razpoložljivost, cenovno dostopnost in trajnostnost

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je na marčevskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje o strategiji EU za gnojila, v katerem poziva k razpoložljivosti, cenovni dostopnosti in trajnostnosti gnojil.

Digitalni energetski sistemi lahko prinesejo resnične koristi, če se učinkovito izvajajo

Preveč ovir še vedno spodkopava potencial digitalnih energetskih sistemov. Pametnejše rešitve je težko udejanjiti, zlasti zaradi strogih upravnih postopkov, pomanjkanja učinkovitih spodbud ter neprožnosti prenosnega in distribucijskega omrežja zaradi premajhnih naložb v energetsko infrastrukturo.

Unija kapitalskih trgov: ugotovitve EESO o novih zahtevah glede kotiranja in pregledu uredbe EMIR

EESO je 23. marca sprejel mnenji o najnovejšem delu Komisije za napredek unije kapitalskih trgov EU, ki je razdrobljena in premalo razvita, tj. o novem aktu o kotiranju in o pregledu Uredbe o infrastrukturi evropskega trga (EMIR).

Vaša Evropa, vaš glas! v letu 2023: Mladi si želijo, da bi bila EU preglednejša, bolj digitalna in enostavnejša

Predlog, za katerega je glasovalo največ udeležencev vodilnega dogodka EESO za mlade, je bila aplikacija eYou, ki jim lajša dostop do EU.

 

Novice skupin

Skupina delodajalcev v EESO pripravila nove prednostne naloge za krepitev konkurenčnosti in ustvarjanje blaginje za vse

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Skupina delodajalcev v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru je opredelila svoje politične prednostne naloge za leto 2023 in po njem.  V dokumentu z naslovom „Spodbujanje blaginje za vse: agenda za konkurenčnost“ je skupina predstavila številne ukrepe, ki so potrebni za povrnitev gospodarskega zaupanja in ustvarjanje blaginje za vse.

Pomen socialne politike in civilne družbe med prihodnjim španskim predsedovanjem Svetu EU

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Španija namerava socialno razsežnost EU postaviti v središče svojega šestmesečnega predsedovanja, kar za Evropski ekonomsko-socialni odbor pomeni rekordno število posvetovanj o nekaterih danes najpomembnejših socialnih vprašanjih.

Zmanjšanje revščine: EU potrebuje politike, ki preprečujejo revščino

Pripravila skupina organizacij civilne družbe

V nedavni razpravi skupine organizacij civilne družbe EESO so poudarili, da je revščina v EU prevelika in prezapletena težava, da bi to breme prepuščali zgolj lokalnim organizacijam; potreben je cel spekter političnih ukrepov.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Dan odprtih vrat EU znova z obiskovalci

V soboto, 6. maja 2023, se bo mogoče znova fizično udeležiti tradicionalnega dneva odprtih vrat EU. EESO bo združil moči z drugimi institucijami EU in pozdravil obiskovalce, ki želijo izvedeti več o EU.