Pogled s terena (S3, E24) – Stalna migracijska kriza v Evropi: trenutno stanje in kako naprej

V tej epizodi našega podkasta se posvečamo še vedno trajajoči migracijski krizi v Evropi. Nedavna trenja med Italijo in Francijo, ko nobena od njiju ladji Ocean Viking ni dovolila pristanka na njunem ozemlju, da bi se lahko izkrcali migranti, rešeni ob libijski obali, so to vprašanje ponovno potisnila v ospredje. Kakšno je pravzaprav trenutno stanje evropske migracijske politike? Kakšna je evropska solidarnost po veliki preizkušnji, ki je bila posledica sirske begunske krize leta 2015? Kako smo prišli do tega, da so ranljivi migranti ujeti na pravnem nikogaršnjem ozemlju?

Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Drage bralke in bralci!

V vsako novo leto vstopamo z novimi upi in sanjami ter novo odločenostjo, da jih bomo uresničili.

Koledar dogodkov

22. in 23. februar 2023, Bruselj

Plenarno zasedanje EESO

27. in 28. februar 2023, Bruselj

Konferenca deležnikov krožnega gospodarstva 2023

23. in 24. marec 2023, Bruselj

Vaša Evropa, vaš glas! 2023

K bistvu

V rubriki „K bistvu“ prosimo člane EESO, da predstavijo glavne predloge Odbora za reševanje ključnih vprašanj, ki zadevajo EU.

Kinga Joó: „Potrebujemo visokokakovostno oskrbo za vse“

Kinga JOÓ

Evropska strategija oskrbe uvodoma navaja, da bomo vsi nekoč v življenju zagotavljali ali potrebovali oskrbo. To je vsekakor res, vendar visokokakovostna oskrba v Evropi še zdaleč ni samoumevna za vse, kar je bil eden glavnih razlogov za pripravo strategije.

„Vprašanje za ...“

Vprašanje za ...

V rubriki „Vprašanje za...“ ta mesec gostimo Jaroslawa Pietrasa, nekdanjega generalnega direktorja Sveta Evropske unije, ki je z nami spregovoril o vprašanju, o katerem se danes največ govori in razmišlja, in sicer o energetski krizi.

Jaroslaw Pietras: "Energetske krize še ni konec."

EESO Info: Jaroslaw Pietras, kako ocenjujete trenutno stanje na trgu z energijo v EU in kakšni so obeti za prihodnost?

Uganite, kdo je naš gost...

Posebni gost

V tej rubriki predstavljamo mnenja, misli in pripombe novinarjev in znanih osebnosti o aktualnih temah današnje Evrope. Tokrat je naša gostja ukrajinska novinarka Olena Abramovič. Ob začetku leta z našimi bralkami in bralci deli svoje upanje na boljši svet.

Olena Abramovych: Ukrajina 2023: boriti se moramo naprej – tudi po zmagi

„Nikoli ne zamudimo priložnosti, da zamudimo priložnost,“ pravi rek, ki se je pojavil v Ukrajini v letih tik pred izbruhom vsesplošne vojne. 

Novice EESO

Vsako leto bi moralo biti evropsko leto mladih

EESO je na decembrskem plenarnem zasedanju razpravljal o problemih, s katerimi se soočajo mladi na trgu dela. Z razpravo se je zaključilo evropsko leto mladih 2022 in napovedalo evropsko leto spretnosti 2023. EESO se je zavzel za dolgoročno strategijo za vključevanje mladih in priporočil, naj pomenijo evropska leta več kot zgolj promocijske dejavnosti in naj se pripravijo jasni načrti.

 

Finančni vidik enakosti spolov je še vedno šibka točka politik EU

Na decembrskem plenarnem zasedanju EESO je potekala razprava o pomenu financiranja in javnih politik na področju okrevanja za enakost spolov in večjo ekonomsko vlogo žensk v EU. Razprava je bila povezana s sprejetjem dveh mnenj, in sicer o pristopu k proračunskemu načrtovanju in naložbam, pri katerem se upošteva vidik spola, ter o tem, kako lahko države članice izboljšajo učinek neposrednih in posrednih ukrepov, ki jih predlagajo v svojih načrtih za okrevanje in odpornost, na enakost spolov.

Živil ne bi smeli obravnavati kot finančnega sredstva, saj se razlikujejo od ostalih tržnih dobrin

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je v mnenju, ki ga je sprejel 14. decembra, poudaril, da je svetovna kriza zaradi cen hrane, ki jo je še zaostrila vojna v Ukrajini, dejansko posledica bolj strukturnih in sistemskih težav na trgu osnovnih proizvodov, ki povzročajo lakoto in ogrožajo preživetje ljudi.

EESO podpira obvezno preverjanje konkurenčnosti politik in predpisov EU

Preverjanje konkurenčnosti bi se moralo uporabljati v okviru vseh postopkov oblikovanja politik in priprave zakonodaje, trdi EESO v novem mnenju, v katerem se zavzema tudi za evropsko „agendo za konkurenčnost“.

Evro-sredozemsko sodelovanje po pandemiji COVID-19: organizacije civilne družbe so ključne za nadaljevanje gospodarskih in družbenih dejavnosti

Med decembrskim plenarnim zasedanjem EESO je potekala razprava o obnovi in odpornosti evro-sredozemske regije po pandemiji COVID-19 s poudarkom na digitalni pismenosti.

Za učinkovito komuniciranje o temeljnih pravicah in pravni državi se mora EU osredotočiti na vrednote, ki temeljijo na skupnostih, in resnične zgodbe ljudi

EESO poziva EU in države članice, naj si prizadevajo za boljše komuniciranje s splošno javnostjo o temeljnih pravicah in pravni državi. V mnenju, ki ga je sprejel decembra, predlaga, da se osredotočimo na poštenost in pravičnost, tistim, ki so na lastni koži občutili kršitve človekovih pravic, pa damo možnost, da spregovorijo.

Azbest: EU bi morala preseči mejno vrednost, ki jo predlaga Komisija.

Tehnična mejna vrednost za izpostavljenost azbestu bi morala definitivno biti nižja, kot je Komisija predlagala v nedavni direktivi, ki ureja varstvo delavcev pred nevarnostmi izpostavljenosti azbestu pri delu, je navedel EESO v mnenju, sprejetem na decembrskem plenarnem zasedanju.

Nezakonito pridobljena sredstva: nova direktiva EU bo pripomogla k boju proti organiziranemu kriminalu

EESO je na svojem decembrskem plenarnem zasedanju pozdravil predlog Komisije za direktivo o povrnitvi in odvzemu sredstev, ki jo vidi kot pomemben korak v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma v EU. Kljub splošnemu izboljšanju razmer v nekaterih državah članicah je delež zamrznjenih ali zaplenjenih sredstev, pridobljenih s kaznivimi dejanji, po vsej EU še vedno izredno nizek.

Evropski akt o svobodi medijev: pomemben temelj za zaščito svobode medijev

EESO je pozdravil pobude Evropske komisije na področju svobode medijev, hkrati pa opozoril, da zgolj s predlogi in pristopom nezavezujočega priporočila ne bo mogoče zagotoviti, da bi mediji v Evropi ostali svobodni in neodvisni od političnega, gospodarskega in drugega vmešavanja.

Izobraževanje bi moralo biti v središču trajnostnega razvoja

Izobraževanje lahko pripomore k preoblikovanju družb, ki temeljijo na fosilnih gorivih, v krožne in trajnostne družbe. EESO v mnenju na lastno pobudo, sprejetem decembra, poziva k preobrazbenemu izobraževanju, ki mlade opolnomoči, da prispevajo k zelenemu prehodu.

 

Pomorska industrija: EESO ponovno opozarja na tveganja za tehnološki sektor

EESO je v nedavnem raziskovalnem mnenju dejal, da sektor pomorske tehnologije nujno potrebuje politike in naložbe za konkuriranje mednarodnim tekmecem. Poudarek bi moral biti na usposabljanju, financiranju in dostopu do trga.

Latinska Amerika potrebuje novo družbeno pogodbo za spodbuditev gospodarskega okrevanja

Latinska Amerika potrebuje novo družbeno pogodbo, ki bo zagotovila politično odgovornost, vključevanje, socialno zaščito in kakovostno zaposlovanje. To je EESO zapisal v mnenju na lastno pobudo o družbeno-gospodarski situaciji v tem delu sveta po pandemiji COVID-19, ki je bilo sprejeto decembra. Najboljše izhodišče za to pa je svobodna in demokratično organizirana civilna družba.

Sodelovanje EESO v razpravi o prednostnih nalogah in programu švedskega predsedstva EU

Na seji Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) 15. decembra v Stockholmu je švedski državni sekretar za evropske zadeve Christian Danielsson predstavil politično usmeritev prihodnjega švedskega predsedstva Sveta EU, ki je EESO zaprosilo za mnenje o šestih ključnih temah.

Novice skupin

Leto 2023: čas za sprejetje agende za konkurenčnost

Pripravil Stefano Mallia, predsednik skupine delodajalcev v EESO

Prva polovica leta 2023 je pravi čas, da se zavzamemo za sprejetje agende za konkurenčnost kot glavne prednostne naloge EU. 

Podobe prisilnega dela: razstava MOD v EESO

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Na razstavi Mednarodne organizacije dela (MOD), ki je bila decembra lani na ogled v prostorih EESO, so bile razstavljene najboljše karikature z natečaja MOD, ki prikazujejo grozljive zgodbe ljudi, ujetih v prisilno delo po vsem svetu. 

Séamus Boland ponovno izvoljen za predsednika skupine organizacij civilne družbe

Pripravila skupina organizacij civilne družbe

Člani skupine organizacij civilne družbe so 14. decembra za predsednika svoje skupine s ploskanjem znova izvolili Séamusa Bolanda, ki bo tako še dve leti in pol vodil skupino.