EESO je na decembrskem plenarnem zasedanju razpravljal o problemih, s katerimi se soočajo mladi na trgu dela. Z razpravo se je zaključilo evropsko leto mladih 2022 in napovedalo evropsko leto spretnosti 2023. EESO se je zavzel za dolgoročno strategijo za vključevanje mladih in priporočil, naj pomenijo evropska leta več kot zgolj promocijske dejavnosti in naj se pripravijo jasni načrti.

V svetu po pandemiji COVID-19 so vse bolj v ospredju spreminjajoče se potrebe trga dela, z vsemi priložnostmi in tveganji, ki jih to prinaša, je poudarila predsednica EESO Christa Schweng, ki je odprla razpravo. „EESO se bo v okviru evropskega leta spretnosti še naprej osredotočal na potrebe naših mladih in izzive, s katerimi se soočajo v tem hitro spreminjajočem se svetu.“

Nicolas Schmit, evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice, je pojasnil svojo vizijo za Evropo: „Boljše možnosti za mlade, kar vključuje skrb za njihovo varnost in odzivanje na njihove želje po smiselnih delovnih mestih ter močnem in vključujočem družbenem življenju.“

EESO je v resoluciji, sprejeti na tem plenarnem zasedanju, pozval institucije EU in nacionalne vlade, naj okrepijo sodelovanje mladih pri odločanju in izvedejo predlagano Oceno učinka EU z vidika mladih. Katrĩna Leitāne, predsednica usklajevalne skupine EESO za evropsko leto mladih, je dejala, da je treba zagotoviti „otipljivo in dolgotrajno zapuščino evropskega leta mladih ter mladim zagotoviti, da bodo imeli besedo pri odločitvah, ki vplivajo na njihovo prihodnost.“

EESO se pripravlja na leto 2023 in je pripravil mnenje o evropskem letu spretnosti, v katerem je izrazil zaskrbljenost zaradi prenatrpanega programa in prednostnih nalog evropskega leta spretnosti. Poročevalka Tatjana Babrauskienė je dejala: „Vse dejavnosti, ki se izvajajo v okviru evropskega leta spretnosti 2023, morajo biti usmerjene v najboljši možni napredek na vseh področjih izobraževanja in usposabljanja, pri čemer morajo biti socialne in prečne spretnosti med ‚pravimi znanji in spretnostmi‘, ki jih je treba spodbujati.“

V mnenju je Komisija pozvana, naj zagotovi, da bodo lahko begunci in prosilci za azil potrjevali svoje spretnosti in kompetence v EU ter imeli možnosti za izpopolnjevanje in preusposabljanje, da bi jim bil olajšan vstop na trg dela. „Posebno pozornost je treba nameniti našim ukrajinskim prijateljem. Želimo spodbuditi močno mlado ukrajinsko generacijo, ne pa ustvariti novo izgubljeno generacijo v Ukrajini, kot upa ruski režim,“ je zaključil komisar Schmit. (gb)