Decemberi plenáris ülésén az EGSZB a fiatalok munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatos kérdéseket vitatott meg. A vita az ifjúság 2022-es európai évének egyfajta lezárása és egyben a készségek 2023-as európai évének felvezetője volt. Az EGSZB hosszú távú stratégiát szorgalmazott a fiatalok szerepvállalására vonatkozóan, és azt ajánlotta, hogy az európai évek keretében ne csak promóciós tevékenységek folyjanak, hanem dolgozzanak ki világos terveket is.

Vitaindító beszédében Christa Schweng, az EGSZB elnöke hangsúlyozta, hogy a Covid19 utáni világban új elemként jobban előtérbe kerültek a változó munkaerőpiaci igények, az idevonatkozó lehetőségekkel és kockázatokkal együtt. „A készségek európai évének keretében az EGSZB továbbra is szorosan figyelemmel kíséri majd, hogy milyen igényeik vannak az európai fiataloknak, és hogy milyen kihívások érik őket a mai, gyorsan változó világban.”

Nicolas Schmit, a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős európai biztos felvázolta Európával kapcsolatos elképzeléseit: „Jobb kilátások a fiatalok számára, aminek részeként oda kell figyelni biztonságukra és arra, hogy megadjuk nekik azokat az értelmes munkahelyeket, illetve azt a stabil és befogadó társadalmi életet, amelyre vágynak.”

Ugyanezen a plenáris ülésen elfogadtak egy állásfoglalást is, amelyben az EGSZB azt kéri az uniós intézményektől és a tagállami kormányoktól, hogy jobban vonják be a fiatalokat a döntéshozatalba, és hajtsák végre az általa javasolt uniós ifjúsági tesztet. Katrĩna Leitāne, az ifjúság európai évével foglalkozó EGSZB-s koordinációs csoport vezetője elmondta, mennyire fontos, hogy „az ifjúság európai éve kézzelfogható és tartós eredményekkel járjon, és hogy a fiatalok beleszólást kapjanak a jövőjüket érintő döntések meghozatalába”.

Az EGSZB, már 2023-ra tekintve, elfogadott egy véleményt a készségek európai évéről. Ebben aggályainak adott hangot azzal kapcsolatban, hogy nagyon zsúfolt az európai év menetrendje, és túl sok prioritást fogalmaztak meg. Tatjana Babrauskienė előadó elmondta, hogy „minden olyan tevékenységnek, amelyre a 2023-as európai év keretében kerül sor, arra kell irányulnia, hogy minél jobb eredmények szülessenek az oktatás és a képzés összes területén, és a »megfelelő készségek« keretében figyelmet kapjon a szociális és transzverzális készségek fejlesztése”.

A vélemény arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy minden egyes menekült és menedékkérő lehetőséget kapjon készségeinek és kompetenciáinak érvényesítésére az EU-ban, valamint hogy munkaerőpiaci beilleszkedésük elősegítésére kínáljanak fel számukra át- és továbbképzési lehetőségeket. „Külön figyelmet kell szentelnünk ukrán barátainknak. Egy erős ukrán fiatal generációt szeretnénk támogatni, nem pedig egy újabb elveszett generációt létrehozni Ukrajnában, ahogy azt az orosz rezsim reméli” – jelentette ki záróbeszédében Schmit biztos. (gb)