ETSK keskusteli joulukuun täysistunnossaan kysymyksistä, jotka vaikuttavat nuoriin työmarkkinoilla. Keskustelu käytiin Euroopan nuorison teemavuoden 2022 päätteeksi, ja se viitoitti tietä Euroopan osaamisen teemavuodelle 2023. Komitea kannattaa nuorten osallistamisen pitkän aikavälin strategiaa ja suosittaa, että eurooppalaisten teemavuosien aikana mennään pelkkää edistämistoimintaa pidemmälle ja laaditaan selkeitä suunnitelmia.

Keskustelun avannut ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng painotti, että covid-19-pandemian jälkeisessä maailmassa on alettu painottaa työmarkkinoiden muuttuvia tarpeita kaikkine niihin liittyvine mahdollisuuksineen ja riskeineen. ”Euroopan osaamisen teemavuoden yhteydessä ETSK keskittyy edelleen nuorten tarpeisiin ja haasteisiin, joita he kohtaavat muuttuvassa maailmassa.”

Työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava Euroopan komission jäsen Nicolas Schmit selitti omaa visiotaan Euroopasta: ”On pyrittävä parantamaan nuorten näkymiä, mihin sisältyy heidän turvallisuudestaan huolehtiminen ja vastaaminen heidän toiveisiinsa mielekkäistä työpaikoista ja vahvasta ja osallistavasta yhteiskunnallisesta elämästä.”

Samaisessa täysistunnossa hyväksytyssä päätöslauselmassa ETSK myös kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioiden hallituksia vahvistamaan nuorten osallistumista päätöksentekoon ja ottamaan käyttöön komitean ehdottaman EU-tason nuorisotestin. Euroopan nuorison teemavuotta varten asetetun ETSK:n koordinointiryhmän puheenjohtaja Katrĩna Leitāne sanoi, että on tärkeää varmistaa ”Euroopan nuorison teemavuoden konkreettinen ja pitkäkestoinen vaikutus sekä se, että nuoret pystyvät vaikuttamaan tulevaisuutensa kannalta merkityksellisiin päätöksiin”.

Komitea odottaa mielenkiinnolla vuotta 2023 ja on antanut Euroopan osaamisen teemavuotta käsittelevän lausunnon, jossa se ilmaisee huolensa teemavuoden asialistan pituudesta ja painopisteiden suuresta määrästä. Esittelijä Tatjana Babrauskienė sanoi, että ”kaikkien Euroopan osaamisen teemavuoden 2023 puitteissa toteutettavien toimien on tähdättävä parhaaseen mahdolliseen edistymiseen kaikilla koulutuksen osa-alueilla, ja sosiaalisten ja monialaisten taitojen on oltava osa edistettäviä ns. oikeita taitoja”.

Lausunnossa myös kannustetaan komissiota varmistamaan, että pakolaisille ja turvapaikanhakijoille annetaan mahdollisuus validoida taitonsa ja pätevyytensä EU:ssa ja heille tarjotaan uudelleen- ja täydennyskoulutusta, jotta helpotetaan heidän siirtymistään työmarkkinoille. ”Erityistä huomiota on kiinnitettävä ukrainalaisiin. Haluamme tukea vahvaa nuorta ukrainalaista sukupolvea emmekä luoda Ukrainaan uutta menetettyä sukupolvea, kuten Venäjän hallinto toivoo tekevänsä”, totesi komissaari Schmit. (gb)