Mládež

This page is also available in

Displaying 81 - 90 of 214

Pages

30/11/2022
Press Release
Reference number: 
64/2022

The European Economic and Social Committee (EESC) is this year exceptionally rewarding two sets of winners. Its Civil Society Prize will go both to projects trying to create a better future for young people, and to schemes lending support to Ukrainians affected by Russia's brutal invasion of their country

04/04/2022
Press Release
Reference number: 
17/2022

Stredoškoláci z celej Európy odovzdali podpredsedníčke Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věre Jourovej osem konkrétnych návrhov. Študenti sa zúčastnili na virtuálnom mládežníckom podujatí Vaša Európa, váš názor (YEYS2022) na tému Pravda o klamstvách. Mládež vzdoruje dezinformáciám. Podujatie usporiadal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) 31. marca a 1. apríla 2022.

22/03/2019
Participants in YEYS 2019
Press Release
Reference number: 
18/2019

Povinné učebné osnovy o európskej politike, aby sa zvýšila informovanosť občanov pred tým, ako odovzdajú svoj hlas vo voľbách, to bol návrh, ktorý získal najviac hlasov v ročníku 2019 podujatia pre mladých Vaša Európa, váš názor (YEYS), ktoré usporiadal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) 21. – 22. marca 2019. Táto iniciatíva a tri ďalšie návrhy zamerané na využitie nových technológií a sociálnych médií na zvýšenie účasti na európskych voľbách budú predložené na zváženie Európskemu parlamentu.

03/04/2017
Press Release
Reference number: 
18/2017

Better scrutiny and management of food waste, an internationally agreed European history curriculum to combat nationalism, and better knowledge of the EU via the creation of a European day for schools. These were the main recommendations made to policy-makers by the students who took part in Your Europe, Your Say! (YEYS) to overcome the challenges the EU is facing.

Pages