Mládež

This page is also available in:

 • Adopted on 16/12/2009
  Reference
  SOC/356-EESC-2009-01-01-1940
  Employers - GR I
  Estonia
  Plenary session number
  458
  -
 • Adopted on 01/10/2009
  Reference
  SOC/349-EESC-2009-01-01-1474
  Diversity Europe - GR III
  Romania
  Plenary session number
  456
  -
 • Adopted on 15/07/2009
  Reference
  SOC/316-EESC-2009-01-01-1206
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  455
  -
 • Adopted on 29/05/2008
  Reference
  SOC/309-EESC-2008-01-01-998
  Diversity Europe - GR III
  Poland
  Plenary session number
  445
  -
 • Adopted on 29/03/2008
  Reference
  SOC/296-EESC-2008-01-01-996
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  445
  -
 • Adopted on 12/03/2008
  Reference
  SOC/292-EESC-2008-01-01-500
  Workers - GR II
  Portugal
  Employers - GR I
  Estonia
  Plenary session number
  443
  -
 • Adopted on 17/01/2008
  Reference
  SOC/289-EESC-2008-01-01-76
  Diversity Europe - GR III
  Czech Republic
  Plenary session number
  441
  -
 • Transparency International EU and Generation Climate Europe have now joined the EESC's network of European civil society organisations working to shape EU laws

 • Reference number
  47/2023

  Európania musia poznať konkrétny vplyv rozhodnutí EÚ na ich životy, čo ich pomôže mobilizovať sa k účasti na voľbách. Rôznym krajinám EÚ je potrebné prispôsobiť rôzne posolstvá. Je potrebné preto urýchlene riešiť prekážky, ktoré bránia mladým ľuďom vstúpiť do politiky.

 • Young people's mental health is being increasingly compromised by the excessive use of social media, concerns about climate change and a sense of powerlessness. This is a "political" issue for the EU because it can often be linked to the labour market and housing situation facing young people