Ungdomsfrågor

This page is also available in

Displaying 81 - 90 of 214

Pages

30/11/2022
Press Release
Reference number: 
64/2022

The European Economic and Social Committee (EESC) is this year exceptionally rewarding two sets of winners. Its Civil Society Prize will go both to projects trying to create a better future for young people, and to schemes lending support to Ukrainians affected by Russia's brutal invasion of their country

04/04/2022
Press Release
Reference number: 
17/2022

Åtta konkreta förslag överlämnades till Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, Věra Jourová, av gymnasieelever från hela Europa. Eleverna deltog i det virtuella ungdomsevenemanget Ditt Europa, din mening! (YEYS2022) på temat ”Sanningen om lögner. Ungdomar står upp mot desinformation”. Evenemanget organiserades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) den 31 mars och den 1 april 2022.

22/03/2019
Participants in YEYS 2019
Press Release
Reference number: 
18/2019

En obligatorisk kursplan om EU-politik för att öka medborgarnas kunskaper innan de röstar var det förslag som fick flest röster i 2019 års upplaga av ”Ditt Europa, din mening”, ett ungdomsevenemang som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) den 21–22 mars 2019. Detta initiativ och tre andra utvalda förslag, inriktade på användning av ny teknik och sociala medier för att öka deltagandet i valet till Europaparlamentet, kommer att översändas till Europaparlamentet för övervägande.

03/04/2017
Press Release
Reference number: 
18/2017

Better scrutiny and management of food waste, an internationally agreed European history curriculum to combat nationalism, and better knowledge of the EU via the creation of a European day for schools. These were the main recommendations made to policy-makers by the students who took part in Your Europe, Your Say! (YEYS) to overcome the challenges the EU is facing.

Pages