Výzvy pre Európu a priority skupiny Pracovníci

Skupina Pracovníci v EHSV

Ochrana práv pracovníkov musí byť najvyššou prioritou každého plánu pre obnovu a rekonštrukciu po pandémii COVID-19, pričom hlavnou zásadou musí byť solidarita. V snahe pretaviť tento zámer do konkrétnych priorít a opatrení zorganizovala skupina Pracovníci 24. novembra mimoriadnu schôdzu.

Na programe rokovania boli výzvy, ktorým Európa čelí, a riešenia na ich zvládnutie, pri ktorých sa na vytváranie a zachovanie kvalitných pracovných miest, ochranu pracovníkov a sociálnu obnovu bude klásť rovnaký dôraz ako na hospodárske záujmy. Cieľom je vytvoriť nový udržateľný sociálny, environmentálny a hospodársky model.

Diskutovalo sa o otázkach, ktoré pomôžu zaktualizovať a sformulovať priority skupiny na nasledujúcich päť a viac rokov a pre EÚ a jej občanov majú kľúčový význam: rastúca chudoba a nerovnosť, pracovné podmienky a pracovnoprávne vzťahy, sociálny dialóg, udržateľnosť, spravodlivá transformácia a ďalšie.

Na schôdzu bolo pozvaných viacero prominentných hostí, aby s členmi skupiny Pracovníci diskutovali o sociálnych, hospodárskych a environmentálnych výzvach pre budúcnosť Európy. Po diskusii o sociálnych výzvach s predsedom skupiny Pracovníci Oliverom Röpkem a podpredsedníčkou sekcie EHSV pre sociálne veci Cinziou del Rio predstavila portugalská ministerka práce, solidarity a sociálneho zabezpečenia Ana Mendes Godinho priority portugalského predsedníctva Rady.

Popoludňajšiu časť schôdze moderoval novinár portálu Euractiv Jorge Valero. Panelovú diskusiu o hospodárskych výzvach v Európe viedol predseda sekcie EHSV pre hospodárske záležitosti Stefano Palmieri. Do diskusie prispeli aj hlavní rečníci – koordinátor skupiny S&D z europarlamentného Výboru pre hospodárske a menové veci Jonás Fernández a emeritný profesor na univerzite vo Warwicku Prof. Colin Crouch.

Záverečnú debatu o environmentálnych výzvach a zelenej dohode uviedol predseda sekcie EHSV pre poľnohospodárstvo Peter Schmidt a svoje príspevky na túto tému predniesli komisár Frans Timmermans, ktorý je zodpovedný za zelenú dohodu, a podpredsedníčka skupiny Pracovníci Lucie Studničná.