Euroopa ees seisvad probleemid ja töötajate rühma prioriteedid

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Töötajate õiguste säilitamine peab olema COVID-19 pandeemia järgsete taaste- ja ülesehituskavade peamine prioriteet, mille juhtpõhimõtteks on solidaarsus. Et muuta see konkreetseteks prioriteetideks ja meetmeteks, korraldas töötajate rühm 24. novembril erakorralise koosoleku.

Päevakorras oli arutada Euroopa ees seisvaid tohutuid probleeme ja lahendusi nende ületamiseks, mis seaksid kvaliteetsete töökohtade loomise, töötajate kaitse ja sotsiaalse taastumise võrdsetele alustele majandusprobleemide lahendamisega, et saavutada uus jätkusuutlik sotsiaal-, keskkonna- ja majandusmudel.

Arutati teemasid, mis aitaksid ajakohastada ja kujundada rühma prioriteete järgmiseks viieks aastaks ja sealt edasi, puudutati olulisi küsimusi, mis valmistavad muret ELile ja tema kodanikele, nagu näiteks vaesus ja ebavõrdsus, töötingimused ja tööstussuhted, sotsiaaldialoog, kestlikkus, õiglane üleminek jt.

Mitmed olulised liidrid olid kutsutud arutama koos töötajate rühmaga Euroopa tuleviku ees seisvaid sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnaprobleeme. Pärast arutelu sotsiaalsete probleemide üle töötajate rühma esimehe Oliver Röpke ja komitee SOCi sektsiooni aseesimehe Cinzia del Rioga tutvustas Portugali tööhõive, solidaarsuse ja sotsiaalkindlustuse minister Ana Mendes Godinho Portugali eesistumisperioodi prioriteete.

Pärastlõunal oli arutelu juht Euractivi ajakirjanik Jorge Valero. Euroopa majandusprobleemide paneeli juhtis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ECO sektsiooni esimees Stefano Palmieri. Arutelusse andsid panuse põhikõnelejad: majandus- ja rahanduskomisjoni S&D koordinaator Jonás Fernández ja Warwicki ülikooli emeriitprofessor Colin Crouch.

Viimase arutelu keskkonnaprobleemide ja rohelise kokkuleppe teemal juhatas sisse komitee NATi sektsiooni esimees Peter Schmidt ning sõna võtsid volinik Frans Timmermans, kes vastutab rohelise kokkuleppe eest ja töötajate rühma aseesimees Lucie Studničná.