Europos iššūkiai ir Darbuotojų grupės prioritetai

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Pasibaigus COVID-19 pandemijai bet kokio ekonomikos gaivinimo ir atkūrimo plano didžiausias prioritetas turėtų būti darbuotojų teisių apsaugojimas, o pagrindinis principas – solidarumas. Norėdama šį tikslą perkelti į konkrečius prioritetus ir veiksmus EESRK Darbuotojų grupė lapkričio 24 d. surengė neeilinį posėdį.

Posėdžio darbotvarkėje buvo numatyta aptarti milžiniškus iššūkius, kurie iškilo Europai, ir jiems įveikti skirtas priemones, kurios prioritetą teiktų kokybiškų darbo vietų kūrimui ir jų apsaugojimui, darbuotojų apsaugai ir socialiniam atsigavimui, kuris būtų neatsiejamas nuo ekonomikos procesų, kartu stengiantis sukurti naują tvarų socialinį, ekologinį ir ekonominį modelį.

Buvo aptarti klausimai, kurie prisidės prie ateinančių penkerių metų grupės prioritetų atnaujinimo ir formavimo – daugiausia buvo kalbėta apie ES ir jos piliečiams nepaprastai svarbius klausimus, be kita ko, tokius kaip didėjantis skurdas ir nelygybė, darbo sąlygos ir darbo santykiai, socialinis dialogas, tvarumas, teisinga pertvarka.

Į susitikimą su Darbuotojų grupės nariais aptarti socialinių, ekonominių ir ekologinių iššūkių, kurie Europos laukia ateityje, buvo pakviesta keletas išskirtinių pranešėjų. Po socialiniams iššūkiams skirtos diskusijos su Darbuotojų grupės pirmininku Oliveriu Röpke, EESRK socialinių reikalų skyriaus vicepirmininke Cinzia del Rio, Portugalijos darbo, solidarumo ir socialinės apsaugos ministrė Ana Mendes Godinho pristatė Portugalijos pirmininkavimo ES prioritetus.

Popietinę susitikimo dalį vedė „Euractiv“ žurnalistas Jorge Valero. Podiumo diskusiją, skirtą Europos ekonominiams iššūkiams, vedė EESRK ekonomikos reikalų skyriaus pirmininkas Stefano Palmieri. Diskusijas praturtino kviestinių pranešėjų – Ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto S&D koordinatoriaus Jonáso Fernándezo ir Voriko universiteto profesoriaus emerito Colino Croucho – pranešimai.

Baigiamąją diskusiją ekologinių iššūkių ir žaliojo kurso tema pradėjo EESRK žemės ūkio skyriaus pirmininkas Peter Schmidt, joje kalbėjo už žaliąjį kursą atsakingas Europos Komisijos narys Frans Timmermans ir Darbuotojų grupės pirmininko pavaduotoja Lucie Studničná.