Le Grúpa na nOibrithe in CESE

Ní mór caomhnú chearta na n-oibrithe a bheith ina phríomhthosaíocht in aon phlean téarnaimh agus atógála i ndiaidh phaindéim COVID-19, le dlúthpháirtíocht mar threoirphrionsabal. Le tosaíochtaí agus gníomhartha nithiúla a thiomsú maidir le cearta oibrithe bunúsacha, d’eagraigh Grúpa na nOibrithe cruinniú urghnách an 24 Samhain.

Ar an gclár oibre, tá na dúshláin ollmhóra atá roimh an Eoraip, agus na réitigh chun iad a shárú lena gcuirfí cruthú agus coimirciú fostaíochta ar ardchaighdeáin, cosaint oibrithe agus téarnamh sóisialta ar bhonn cothrom le hábhair imní eacnamaíocha, d'fhonn na tosaíochtaí sóisialta, comhshaoil agus eacnamaíocha a bhaint amach.

I measc na saincheisteanna a pléadh - ceisteanna a chabhróidh linn tosaíochtaí an Ghrúpa don chúig bliana atá amach romhainn agus i ndiadh sin a mhúnlú agus a thabhairt cothrom le dáta - bhí saincheisteanna a bhaineann go dlúth leis an Aontas Eorpach agus a chuid saoránach amhail an bhochtaineacht agus an neamhionannas atá méadaithe, dalaí oibre agus caidreamh tionsclaíoch, an t-idirphlé sóisialta, an inbhuanaitheacht, aistriú cothrom i measc nithe eile.

Fuair roinnt pearsana tábhachtacha cuireadh chun na dúshláin shóisialta, eacnamaíocha agus chomhshaoil do thodhchaí na hEorpa a phlé. Tar éis díospóireacht ar na dúshláin shóisialta le Oliver Röpke, Uachtarán Ghrúpa na nOibrithe, agus Cinzia del Rio, Leas-Uachtarán ar an Rannóg um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Saoránacht in CESE, chuir Ana Mendes Godinholt, Aire Saothair, Dlúthpháirtíochta agus Slándála Sóisialta na Portaingéile, tosaíochtaí uachtaránacht na Portaingéile i láthair.

Bhí seisiún an tráthnóna faoi stiúir an iriseora, Jorge Valero, ón gcomhlacht nuachta Euractiv. Bhí an painéal faoi na dúshláin eacnamaíocha san Eoraip á stiúradh ag Stefano Palmieri, Uachtarán rannóg CESE um Ghnóthaí Eacnamaíocha. Bhí an díospóireacht saibhrithe le hidirghabháil na bpríomhchainteoirí Jonás Fernández, Comhordaitheoir S&D, an Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, agus An tOllamh Crouch, Ollamh Emeritus in Ollscoil Warwick.

Chuir Peter Schmidt, Uachtarán rannóg CESE um Thalmhaíocht, tús leis an díospóireacht deiridh faoi na dúshláin chomhshaoil agus an Comhaontú Glas don Eoraip, le hidirghabháil ón gCoimisinéir Frans Timmermans atá i gceannas ar an gComhaontú Glas agus Lucie Studničná, Leas-Uachtarán Ghrúpa na nOibrithe.