EU's udfordringer og Arbejdstagergruppens prioriteter

Af Arbejdstagergruppen i EØSU

Beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder skal være en absolut prioritet i enhver plan for genopretning efter covid-19-pandemien, med solidaritet som et ledende princip. For at omsætte dette til konkrete prioriteter og tiltag holdt Arbejdstagergruppen et ekstraordinært møde den 24. november.

På dagsordenen var de enorme udfordringer, som EU står over for, samt løsningerne til at tackle disse, idet skabelse og fastholdelse af kvalitetsarbejdspladser, beskyttelse af arbejdstagerne og en social genopretning skal have lige så stor plads som økonomiske overvejelser, med henblik på at realisere en ny og bæredygtig social, miljømæssig og økonomisk model.

De debatterede emner, der vil bidrage til at opdatere og forme gruppens prioriteter for de næste fem år og derefter, vedrørte spørgsmål af central betydning for EU og EU's borgere, som f.eks. voksende fattigdom og ulighed, arbejdsvilkår og arbejdsmarkedsrelationer, social dialog, bæredygtighed, fair omstilling mv.

Flere centrale aktører var blevet indbudt til at diskutere fremtidens sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer for EU med Arbejdstagergruppens medlemmer. Efter en debat om de samfundsmæssige udfordringer med Oliver Röpke, formand for Arbejdstagergruppen, og Cinzia del Rio, næstformand for EØSU's sektion for sociale anliggender, præsenterede Ana Mendes Godinho, Portugals minister for beskæftigelse, solidaritet og social sikring, det portugisiske formandskabs prioriteter.

Jorge Valero, journalist på Euractiv, ledede eftermiddagssessionen. Panelet om de økonomiske udfordringer i EU blev styret af Stefano Palmieri, formand for EØSU's sektion for økonomiske anliggender. Debatten fik værdifuldt input af hovedtalerne Jonás Fernández, S&D-koordinator, Økonomi- og Valutaudvalget, og Colin Crouch, professor emeritus ved University of Warwick.

Den sidste debat om de miljømæssige udfordringer og den grønne pagt blev introduceret af Peter Schmidt, formand for EØSU's landbrugssektion, med bidrag af kommissær Frans Timmermans med ansvaret for den grønne pagt, og Lucie Studničná, næstformand for Arbejdstagergruppen.