Výzvy, před nimiž Evropa stojí, a priority skupiny Zaměstnanci

skupina Zaměstnanci v EHSV

Naprostou prioritou veškerých plánů oživení a rekonstrukce v období po pandemii COVID-19 musí být zachování práv zaměstnanců. Základní zásadou těchto plánů pak musí být solidarita. Na své mimořádné schůzi dne 24. listopadu se skupina Zaměstnanci zabývala tím, jak tyto cíle přetavit v konkrétní priority a kroky.

Jednalo se o závažných výzvách, před nimiž Evropa stojí, a o možnostech, jak je překonat, která by tvorbě a zabezpečení kvalitních pracovních míst, ochraně zaměstnanců a sociálnímu oživení přikládala stejnou váhu jako ekonomickým záležitostem, a to s cílem dosáhnout nového, udržitelného sociálního, environmentálního a ekonomického modelu.

Na programu byla klíčová témata, jež pomohou aktualizovat a formulovat priority skupiny na příštích pět let i na období poté a mají zásadní význam pro EU i pro její občany. Jde například o vzrůstající míru chudoby a nerovnosti, pracovní podmínky a pracovněprávní vztahy, sociální dialog, udržitelnost, spravedlivou transformaci atd.

Na debatu se členy skupiny Zaměstnanci věnovanou sociálním, ekonomickým a environmentálním výzvám v souvislosti s budoucností Evropy bylo pozváno několik důležitých osobností. Po diskusi o sociálních výzvách, které se zúčastnili předseda skupiny Zaměstnanci Oliver Röpke a místopředsedkyně sekce EHSV Zaměstnanost, sociální věci, občanství Cinzia del Rio, následovala prezentace, kterou přednesla portugalská ministryně práce, solidarity a sociálního zabezpečení Ana Mendes Godinho a která se týkala priorit portugalského předsednictví.

Odpolední část schůze moderoval novinář Jorge Valero (EURACTIV). Panelu zaměřenému na ekonomické výzvy předsedal Stefano Palmieri, předseda sekce EHSV Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost. Podnětné příspěvky přednesli dva hlavní řečníci, kterými byli koordinátor skupiny S&D a člen Hospodářského a měnového výboru EP Jonás Fernández a emeritní profesor na Warwické univerzitě prof. Colin Crouch.

Závěrečnou diskusi na téma environmentálních výzev a Zelené dohody pro Evropu zahájil předseda sekce EHSV Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí Peter Schmidt. V jejím průběhu pak promluvili komisař pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans a místopředsedkyně skupiny Zaměstnanci Lucie Studničná.