Michalis Antoniou: Skúsenosti a úloha Federácie zamestnávateľov a priemyselníkov Cypru počas pandémie COVID-19

Cyperský prezident vo svojom prejave k občanom 15. marca oznámil, že v krajine sa zavedú preventívne opatrenia na obmedzenie pohybu, ktoré zasiahnu aj značnú časť hospodárstva. Z jeho slov vyplynulo, že nám neodvratne hrozia závažné hospodárske ťažkosti, na ktoré sa musíme všetci pripraviť.

V reakcii na túto bezprecedentnú krízu Federácia zamestnávateľov a priemyselníkov Cypru (OEB) pozastavila všetky služby, ktoré nie sú nevyhnutné, a svoje zdroje a ľudský kapitál sústredila na pomoc vláde a podnikom pri ochrane verejného zdravia a hospodárstva.

V OEB sme maximálne zintenzívnili našu činnosť a hneď na začiatku sme sa etablovali ako kontaktné miesto pre podniky. Zriadili sme horúcu linku, na ktorej sme od pondelka do nedele poskytovali zástupcom podnikov poradenstvo. Vydali sme vyše 175 obežníkov s informáciami a odpoveďami na otázky v súvislosti so zavedenými opatreniami na ochranu zdravia a programami na podporu podnikov.

Takisto sme 67-krát vystúpili v rozhlase a 192-krát v televízií, z toho 52-krát v správach v hlavnom vysielacom čase. Počas tohto štvormesačného obdobia sa náš výkonný výbor zišiel 27-krát (zvyčajne to je asi desaťkrát ročne) a stretol sa s jedenástimi zo štrnástich ministrov našej vlády.

Podnikateľská komunita podporila úsilie OEB a poskytla cenný prehľad o problémoch, ktorým čelí hospodárstvo. S hrdosťou môžeme povedať, že sme sa priamo zapojili do koncipovania cyperskej stratégie reakcie a že naše návrhy tvoria značnú časť národného plánu postupného uvoľňovania opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Táto pandémia je pre nás všetkých náročnou skúsenosťou, najmä vzhľadom na tragické straty na ľudských životoch. Ovplyvnila naše medziľudské vzťahy, zamestnanosť a spôsob podnikania. Dojíma nás solidarita, ktorú preukazujú ľudia aj podniky, a oceňujeme ich uvedomelosť pri dodržiavaní zavedených obmedzení.

Pandémia COVID-19 nás napriek svojej ničivej sile mnohému naučila. Zistili sme, že štát a súkromný sektor môžu v čase nebezpečenstva účinne spolupracovať. Zistili sme, že rozhodné zásahy na základe hodnoverných vedeckých dôkazov môžu priniesť pozitívne výsledky. Takisto sme sa naučili myslieť inak a prispôsobiť zmene aj štýl našej práce, pričom sa ukázalo, aký význam má digitálne hospodárstvo.

Naše hospodárstvo však z tejto krízy žiaľ nevyviazne bez ujmy. Avšak na základe doterajších skúseností môžeme povedať, že ak v nasledujúcich mesiacoch preukážeme rovnaké odhodlanie a rozhodnosť, budeme môcť túto krízu prekonať s menšími stratami, než k akým mohlo dôjsť, a vrátiť sa podľa možností čo najskôr k normálnemu chodu spoločnosti.