Michalis Antoniou: Cyperns arbejdsgiver- og industriforbunds erfaringer og rolle under covid-19-pandemien

I sin tale til nationen den 15. marts annoncerede Cyperns præsident forebyggende foranstaltninger, som lukkede landet og store dele af økonomien ned. Budskabet var, at alvorlige økonomiske vanskeligheder var nært forestående, og at vi alle måtte forberede os på konsekvenserne.

Cyperns arbejdsgiver- og industriforbund (OEB) reagerede på denne hidtil usete krise ved at indstille alle ikke-væsentlige tjenester og fokusere ressourcerne og den menneskelige kapital på at hjælpe regeringen og erhvervslivet med at beskytte folkesundheden og økonomien.

Vi satte OEB i højeste gear og gjorde fra dag ét forbundet til virksomhedernes kontaktpunkt. Vi indførte en hotline for rådgivning af virksomheder, der var åben alle ugens dage, og vi udsendte over 175 cirkulærer i realtid med information og svar på spørgsmål om sundhedsprotokoller og de indførte erhvervsstøtteordninger.

Vi deltog også i 67 radioindslag og 192 tv-optrædener, hvoraf 52 var i den bedste sendetid. I løbet af de samme fire måneder holdt vores bestyrelse 27 møder (den mødes normalt 10 gange om året) og mødtes med 11 af vores 14 ministre.

Erhvervslivet bakkede op om OEB's indsats og gav et værdifuldt indblik i de problemer, som økonomien stod over for. Vi er stolte over at fortælle, at vi var direkte involveret i udformningen af den nationale responsstrategi, og vores forslag udgjorde en stor del af den nationale covid-19-exitplan.

Denne pandemi har været hård for alle, frem for alt på grund af det tragiske tab af menneskeliv. Den har påvirket vores menneskelige relationer, vores beskæftigelse og den måde, vi driver forretning på. Vi er rørte over den solidaritet, som mennesker og virksomheder har udvist, og over, hvor gode de var til at overholde de indførte foranstaltninger.

Selvom covid-19 er en ødelæggende kraft, har den også lært os en masse. Vi har lært, at staten og den private sektor er i stand til at arbejde effektivt sammen i farefulde tider. Vi har lært, at en beslutsom indsats på grundlag af solid videnskabelig dokumentation kan give gode resultater. Vi har også lært at tænke anderledes og tilpasse den måde, vi arbejder på, hvilket har fremhævet vigtigheden af en digital økonomi.

Vores økonomi vil desværre ikke komme uskadt ud af denne krise. Men hvis vi udviser den samme beslutsomhed i de kommende måneder, viser erfaringerne indtil videre, at vi kan lægge denne krise bag os med færre tab end ventet og vende tilbage til normalen så hurtigt som muligt.