Michalis Antoniou: Doświadczenie i rola Cypryjskiej Federacji Pracodawców i Przemysłowców podczas pandemii COVID-19

W swoim przemówieniu do narodu 15 marca prezydent Cypru ogłosił środki zapobiegawcze, czyli wprowadzenie środków izolacji w odniesieniu do kraju i sporej części gospodarki. Zapowiedział, że nieuchronne są poważne trudności ekonomiczne i że wszyscy musimy się na nie przygotować.

Cypryjska Federacja Pracodawców i Przemysłowców zareagowała na ten niespotykany kryzys, zawieszając wszystkie usługi inne niż podstawowe i skupiając zasoby i kapitał ludzki na wspomaganiu rządu i przedsiębiorstw w ochronie zdrowia publicznego oraz gospodarki.

Federacja bardzo aktywnie działała już od pierwszego dnia jako punkt kontaktowy dla przedsiębiorstw. Uruchomiliśmy gorącą linię, która we wszystkie dni robocze służy przedsiębiorstwom pomocą, i wydaliśmy ponad 175 okólników, dostarczając informacji i odpowiadając na pytania na temat wprowadzonych norm medycznych i programów wsparcia przedsiębiorstw.

Ponadto pojawiliśmy się 67 razy w radiu i 192 razy w telewizji, w tym 52 razy w wiadomościach w porze największej oglądalności. W tym samym 4-miesięcznym okresie nasz komitet wykonawczy zbierał się 27 razy (zazwyczaj czyni to 10 razy w roku) i spotkał się z 11 z naszych 14 ministrów.

Środowiska biznesu wspierały wysiłki Federacji, zgłaszając cenne uwagi na temat problemów, z jakimi boryka się gospodarka. Jesteśmy dumni, że uczestniczyliśmy bezpośrednio w opracowywaniu krajowej strategii reagowania, a nasze propozycje stanowiły znaczną część krajowego planu odbudowy po pandemii COVID-19.

Pandemia jest dla wszystkich trudnym doświadczeniem, przede wszystkim z powodu tragedii, jaką jest utrata życia ludzkiego. Wpłynęła na nasze relacje międzyludzkie, zatrudnienie i sposób prowadzenia działalności. Wzruszyła nas solidarność ze strony obywateli i przedsiębiorstw, a także ich gotowość do przestrzegania nałożonych obostrzeń.

Pandemia COVID-19 wiele nas nauczyła, choć jest destrukcyjną siłą. Przekonaliśmy się, że państwo i sektor prywatny mogą skutecznie współpracować w niebezpiecznych czasach. Przekonaliśmy się, że stanowcza interwencja oparta na solidnych dowodach naukowych może przynieść pozytywne rezultaty. Nauczyliśmy się również myśleć inaczej i dostosowywać sposób pracy, podkreślając znaczenie gospodarki cyfrowej.

Niestety gospodarka nie przejdzie suchą stopą przez kryzys. Ale z dotychczasowych doświadczeń wynika, że jeżeli w nadchodzących miesiącach wykażemy się tą samą determinacją i stanowczością, uda nam się pokonać kryzys, doznając mniejszych strat, i szybciej powrócić do stanu normalności.