„Jedna otázka pre...“

V našej rubrike „Jedna otázka pre...“ kladieme členom a členkám EHSV otázky na aktuálne témy, ktoré považujeme za obzvlášť relevantné.

V májovom/júnovom vydaní sa predseda sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo Laurenţiu Plosceanu vyjadruje k sociálnym otázkam, o ktorých sa diskutovalo na Sociálnom samite v Porte, a to najmä v súvislosti s prácou EHSV v nadchádzajúcich rokoch.

„Sociálny rozmer musí mať pevné ekonomické základy.“

Otázka EHSV info: Hlavy štátov, predsedovia vlád a sociálni partneri sa 7. a 8. mája zúčastnili na Sociálnom samite v Porte, ktorý sa stal historickým míľnikom pre odhodlanie Európy presadiť sociálne práva. Cieľom bolo poskytnúť silný politický impulz na podporu uplatňovania Európskeho piliera sociálnych práv a jeho akčného plánu, ktorý má pomôcť zvýšiť zamestnanosť a zabezpečiť všetkým rovnaké príležitosti a sociálnu ochranu. Aké úlohy považujete za najdôležitejšie pre EHSV v nadchádzajúcich rokoch vzhľadom výsledky samitu a sociálne otázky, ktoré boli na ňom v centre diskusie?