En fråga till ...

I vårt avsnitt ”En fråga till ...” ber vi EESK-ledamöter att svara på en aktuell fråga som vi tycker är av särskilt intresse.

För utgåvan i maj/juni bad vi Laurenţiu Plosceanu, ordförande för sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna, att lämna synpunkter på de sociala frågor som diskuterades vid det sociala toppmötet i Porto, särskilt mot bakgrund av EESK:s arbete under de kommande åren.

”En social dimension är inte möjlig utan en stabil ekonomisk grund.”

EESK info frågar: Den 7–8 maj deltog stats- och regeringscheferna samt arbetsmarknadens parter i toppmötet i Porto, som framhålls som ett potentiellt historiskt ögonblick för EU:s engagemang för sociala rättigheter. Målet var att ge en stark politisk impuls åt den europeiska pelaren för sociala rättigheter och genomförandet av dess handlingsplan, som syftar till att öka sysselsättningen och säkerställa lika möjligheter och socialt skydd för alla. Vilka uppgifter anser du vara viktigast för EESK under de kommande åren mot bakgrund av resultaten av detta toppmöte och de sociala frågor som diskuteras där?