Mūsų rubrikoje „Klausimas ...“ prašome EESRK narių atsakyti į klausimą, kuris tuo metu mums atrodo aktualiausias.

Gegužės–birželio mėn. numeryje paprašėme Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus pirmininko Laurenţiu Plosceanu pakomentuoti Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime aptartus socialinius klausimus, ypač atsižvelgiant į ateinančiais metais numatomą EESRK darbą.

„Be tvirto ekonominio pagrindo nebus socialinio aspekto.“

EESRK info klausimas: Gegužės 7–8 d. valstybių ir vyriausybių vadovai ir socialiniai partneriai dalyvavo Porto viršūnių susitikime, kuris buvo pavadintas galimai istoriniu momentu Europai įsipareigojus siekti socialinių teisių. Susitikimo tikslas buvo suteikti tvirtą politinį postūmį Europos socialinių teisių ramsčiui ir jo veiksmų planui, kuriais siekiama paskatinti užimtumą ir užtikrinti lygias galimybes ir socialinę apsaugą visiems. Vertinant šio susitikimo rezultatus ir jame aptartus socialinius klausimus, kokios, Jūsų nuomone, svarbiausios užduotys laukia EESRK ateinančiais metais?