EHSV si vypočul, že na zastavenie zmeny klímy treba zmeniť systém

EHSV usporiadal 20. marca virtuálnu sprievodnú diskusiu k podujatiu Vaša Európa, váš názor (YEYS) s názvom Designing Systemic Change (Navrhujeme systémovú zmenu), na ktorú pozval viacero expertov, aktivistov a influencerov, aby sa podelili o svoje poznatky a odborné vedomosti týkajúce sa opatrení v oblasti klímy z hľadiska systémových zmien.

Podujatiu predsedal podpredseda EHSV zodpovedný za komunikáciu Cilian Lohan, ktorý predstavil tému diskusie „Zmena klímy je čoraz výraznejšia je ťažké hľadať z nej východiská ako jednotlivci, keďže táto výzva si vyžaduje zásadnú zmenu našej kultúry, správania a hodnôt“.

Podujatie bolo rozdelené do štyroch diskusných panelov, pričom všetky sa zameriavali na to, že na riešenie zmeny klímy sú potrebné systémové zmeny.

Eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius otvoril prvý panel videopríhorovom, v ktorom vyzdvihol potrebu komplexného prístupu: „Zmena klímy, strata biodiverzity, odčerpávanie zdrojov a znečistenie sú prepojené, a preto ich musíme riešiť spoločne. Európska komisia na to reaguje zelenou dohodou, ale aj občania musia priložiť ruku k dielu, keďže potrebujeme nové nápady, ktoré musia byť systémové.“

Josephine Becker, aktivistka v oblasti klímy, spomenula koncepciu klimatickej spravodlivosti (Climate Justice): „Európa nesie časť zodpovednosti za klimatickú krízu, preto je našou povinnosťou konať.“

V druhom paneli predstavila svoj názor na správny prístup k zavádzaniu systémových zmien Corina Angheloiu, ktorá pôsobí ako Senior Design Strategist v nadácii Forum for the Future: „Kľúčovým východiskovým bodom na začatie systémovej zmeny sú hodnoty. Súčasný hospodársky systém sa zameriava na účinnosť, ale ak do centra systému postavíme spravodlivosť, malo by sa to prejaviť".

Hlavným posolstvom Nisreen Elsaim, predsedníčky poradnej skupiny mládeže pre klimatické zmeny OSN, bolo: „Súčasné politické a hospodárske systémy neslúžia našim potrebám a poškodzujú životné prostredie. Riadenie založené na výsledkoch zjavne nefunguje.“

Lewis Akenji, výkonný riaditeľ organizácie Hot and Cool Institute, v tretej panelovej diskusii vysvetlil, ako súčasné systémy ovplyvňujú životný štýl ľudí a voľbu dopravy, práce, potravín a pod.: „Vytvárame čoraz väčšie nerovnosti a máme príliš vysokú spotrebu. Aktuálne hospodárske a politické systémy nás nerobia šťastnými.“

Aktivistka v oblasti klímy Saoi O'Connor hovorila o úlohe rozhodujúcich činiteľov: „Vedúci predstavitelia a politici hovoria o číslach a politických opatreniach, zdá sa však, že v nich nezohľadňujú reálnu situáciu ľudí“.

V rámci posledného panelu boli vyzdvihnuté názorné príklady iniciatív zameraných na systémové zmeny. Christian Kroll, výkonný riaditeľ a zakladateľ webového vyhľadávača Ecosia, uviedol, že všetky zisky spoločnosti sa využívajú na vysádzanie rôznych druhov drevín, ktoré sú prínosom pre miestne komunity po celom svete.

Propagátorka „pomalej módy“ (slow fashion) a influencerka Juliet Bonhomme zdôraznila, že hlavnou silou spotrebiteľov je ich výber: „Naše peniaze sú naša moc“.

Podujatie na Facebooku sledovalo viac ako 100 ľudí z celej Európy, ktorí mali zároveň možnosť spoznať systémové zmeny prostredníctvom umenia vďaka Sophie Ong a Tiborovi Miklosovi, dvom umelcom, ktorí hneď po skončení podujatia predstavili svoje diela inšpirované diskusiami. (dgf)