Systemet må ændres, hvis I vil stoppe klimaændringerne, lyder det

EØSU var den 20. marts vært for et virtuelt sideløbende arrangement til Dit Europa, Din mening! (YEYS) om Designing Systemic Change, med deltagelse af en række eksperter, aktivister og influencere, der udvekslede viden og ekspertise vedrørende klimaændringer med udgangspunkt i systemiske ændringer.

Arrangementet blev ledet af EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation, Cillian Lohan, der introducerede emnet: "Klimaændringerne vokser i styrke, og som enkeltpersoner er det svært at se en udvej. Denne udfordring kræver grundlæggende kulturelle, adfærdsmæssige og værdimæssige ændringer".

Arrangementet blev opdelt i fire paneler, der alle fokuserede på behovet for systemiske ændringer for at tackle klimaændringerne.

Virginijus Sinkevičius, kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri, åbnede det første panel med et videobudskab, der belyste behovet for en altomfattende tilgang: "Klimaændringer, tab af biodiversitet, formindskelse af ressourcerne og forurening er indbyrdes forbundet, og vi bør nødvendigvis håndtere dem samlet. Kommissionens svar er den grønne pagt, men borgerne har en rolle at spille, da vi har brug for friske idéer, der er systemiske".

Josephine Becker, klimaaktivist, nævnte begrebet klimaretfærdighed: "Europa er delvis ansvarlig for denne klimakrise, så vi har pligt til at handle."

På det andet panel anlagde Corina Angheloiu, ledende designstrateg i fremtidsforummet, sit syn på den rette tilgang til lanceringen af systemiske ændringer: "Hovedindgangen til igangsætningen af systemiske ændringer er værdier. De nuværende økonomiske systemer fokuserer på effektivitet, men hvis vi sætter retfærdighed i centrum for systemet, vil vi kunne se resultaterne".

Nisreen Elsaim, formand for De Forenede Nationers ungdomsrådgivningsgruppe for klimaændringer, havde følgende budskab: "De nuværende økonomiske og politiske systemer tjener ikke vores formål og skader miljøet. Resultatbaseret styring fungerer ikke".

Lewis Akenji, administrerende direktør for Hot or Cool Institute, forklarede under den tredje paneldebat, hvordan de nuværende systemer påvirker folks livsstil og valg af transport, arbejde, fødevarer mv.: "Vi skaber voksende uligheder og forbruger for meget. De nuværende økonomiske og politiske systemer gør os ikke lykkelige".

Saoi O'Connor, klimaaktivist, kom ind på beslutningstagernes rolle: "Lederne og politikerne kan tale om tal og politikker, men de lader ikke til at tage hensyn til borgernes virkelighed".

På det sidste panel blev der givet eksempler på initiativer til systemiske ændringer. Christian Kroll, direktør og stifter af søgemaskinen Ecosia, nævnte, at hele virksomhedens overskud går til plantning af forskellige træsorter med merværdi for lokalsamfund over hele verden.

"Slow fashion"-aktivist og influencer Juliet Bonhomme fremhævede forbrugernes magt gennem de valg, de foretager: "Vores penge er vores magt".

Arrangementet blev fulgt på Facebook af over 100 personer fra hele Europa, der også havde mulighed for at stifte bekendtskab med systemiske ændringer gennem kunsten med Sophie Ong og Tibor Miklos, to kunstnere, der præsenterede værker inspireret af debatterne umiddelbart efter arrangementet. (dgf)