Sporočilo z dogodka EESO: „Če želite ustaviti podnebne spremembe, spremenite sistem.“

EESO je 20. marca gostil virtualni spremljevalni dogodek v povezavi z dogodkom „Vaša Evropa, vaš glas!“ (YEYS), z naslovom Designing Systemic Change (Snovanje sistemskih sprememb). Na njem je sodelovalo več strokovnjakov, aktivistov in vplivnežev, ki so posredovali svoje znanje in izkušnje glede podnebnih ukrepov z vidika sistemskih sprememb.

Dogodek je vodil podpredsednik EESO, pristojen za komuniciranje, Cillian Lohan, ki je temo takole predstavil: „Podnebne spremembe se povečujejo in kot posamezniki težko vidimo rešitev; za ta izziv je potrebna bistvena sprememba kulture, vedenja in vrednot.“

Dogodek je imel štiri dele, ki so bili vsi osredotočeni na potrebo po sistemskih spremembah za premagovanje podnebnih sprememb.

Virginijus Sinkevičius, evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo, je prvo panelno razpravo začel z videosporočilom, v katerem je poudaril potrebo po pristopu, ki bi zajel vse: „Podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, zmanjševanje virov in onesnaževanje so povezani, zato jih moramo obravnavati skupaj. Evropska komisija se je na to odzvala z zelenim dogovorom, svojo vlogo pa morajo prevzeti tudi državljani, saj potrebujemo nove zamisli, ki morajo biti sistemske.“

Podnebna aktivistka Josephine Becker je omenila pojem podnebne pravičnosti: „Evropa je delno odgovorna za to podnebno krizo, zato je naša dolžnost, da ukrepamo.“

Corina Angheloiu, višja strateginja za zasnovo, Forum for the Future, je v drugi panelni razpravi predstavila svoje poglede glede pravega pristopa za uvedbo sistemskih sprememb: „Glavno izhodišče za uvedbo sistemskih sprememb so vrednote; sedanji gospodarski sistemi se osredotočajo na učinkovitost, če pa v središče sistema postavimo pravičnost, bodo posledice očitne.“

Nisreen Elsaim, predsednica mladinske svetovalne skupine OZN za podnebne spremembe, je imela naslednje sporočilo: „Sedanji gospodarski in politični sistemi ne služijo našemu namenu in škodijo našemu okolju. Upravljanje, ki temelji na rezultatih, ne deluje.“

Lewis Akenji, direktor inštituta Hot or Cool, je na tretji panelni razpravi pojasnil, kako sedanji sistemi vplivajo na življenjski slog ljudi in njihove odločitve glede prevoza, dela, hrane itd.: „Ustvarjamo vse večje neenakosti in naša potrošnja je prevelika; sedanji gospodarski in politični sistemi nas ne osrečujejo.“

Saoi O'Connor, podnebna aktivistka, je spregovorila o vlogi odločevalcev: „Voditelji in politiki lahko govorijo o številkah in politikah, ne zdi pa se, da upoštevajo realnost življenja ljudi.“

Na zadnji panelni razpravi so bili predstavljeni konkretni primeri pobud za sistemske spremembe. Christian Kroll, izvršni direktor in ustanovitelj spletnega iskalnika Ecosia, je pojasnil, da ves dobiček podjetja uporabijo za zasaditev različnih vrst dreves z dodano vrednostjo za lokalne skupnosti po svetu.

Borka za počasno modo in vplivnica Juliet Bonhomme je poudarila moč, ki jo imajo potrošniki zaradi odločitev, ki jih sprejemajo: „Naš denar je naša moč.“

Dogodku je na Facebooku sledilo več kot 100 ljudi z vse Evrope, ki so sistemske spremembe lahko odkrivali tudi s pomočjo umetnosti: umetnika Sophie Ong in Tibor Miklos sta takoj po dogodku predstavila svoja dela, ki so jih navdihnile razprave. (dgf)