Chceme-li zastavit změnu klimatu, musíme změnit systém, zaznělo na akci EHSV

EHSV uspořádal dne 20. března virtuální konferenci na téma Navrhujeme systémovou změnu (Designing Systemic Change). Ta byla součástí doprovodného programu k akci Vaše Evropa, váš názor (YEYS) a zúčastnilo se jí několik expertů, aktivistů a influencerů, kteří se podělili o své vědomosti a odborné znalosti týkající se opatření v oblasti klimatu z hlediska systémové změny.

Akci předsedal místopředseda EHSV odpovědný za komunikaci Cillian Lohan, který téma uvedl slovy: „Změna klimatu se stupňuje a jako jednotlivci můžeme jen těžko vidět nějaké východisko. Tato výzva vyžaduje zásadní změnu kultury, chování a hodnot.“

Konference byla rozdělena do čtyř panelů a ty se všechny zaměřily na nutnost řešit problém změny klimatu systémovou změnou.

První panel zahájila videozpráva komisaře pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijuse Sinkevičiuse, v níž zdůraznil, že je zapotřebí komplexní přístup: „Změna klimatu, úbytek biologické rozmanitosti, vyčerpávání zdrojů a znečištění – to vše spolu souvisí a my tyto problémy musíme řešit všechny dohromady. Reakcí Evropské komise je Zelená dohoda, ale svou úlohu zde mají i občané, neboť potřebujeme nové nápady, které musí být systémové povahy.“

Aktivistka v oblasti klimatu Josephine Becker zmínila koncept klimatické spravedlnosti: „Evropa má svůj díl odpovědnosti za tuto klimatickou krizi, a proto je naší povinností jednat.“

Ve druhém panelu prezentovala svůj pohled na to, jaký je správný přístup k zahájení systémové změny, Corina Angheloiu, členka organizace Forum for the Future odpovědná za strategii designu: „Klíčový prvek, z nějž je při zahájení systémové změny třeba vycházet, představují hodnoty. Stávající hospodářské systémy se soustředí na efektivitu, ale pokud se středobodem systému stane spravedlnost, uvidíme výsledky.“

Předsedkyně Poradní skupiny mládeže pro změnu klimatu (OSN) Nisreen Elsaim řekla: „Současné hospodářské a politické systémy neslouží našim účelům a škodí životnímu prostředí. Řízení založené na výsledcích nefunguje.“

Výkonný ředitel institutu Hot or Cool Lewis Akenji vysvětlil během diskuse v rámci třetího panelu, jak stávající systémy ovlivňují životní styl lidí a jejich volby v oblastech dopravy, práce, potravin atd.: „Vytváříme stále větší nerovnosti a naše spotřeba je příliš velká. Stávající politické systémy nám nepřinášejí spokojenost.“

Aktivistka v oblasti klimatu Saoi O'Connor promluvila o úloze vedoucích činitelů: „Lídři a politici možná mluví o číslech a politikách, ale zřejmě neberou v potaz reálnou situaci, v níž lidé žijí.“

V rámci posledního panelu byly prezentovány konkrétní příklady iniciativ zaměřených na systémovou změnu. Výkonný ředitel a zakladatel internetového vyhledávače Ecosia Christian Kroll mluvil o tom, že veškerý výdělek jeho společnosti je použit na sázení různých druhů stromů s přidanou hodnotou pro místní komunity po celém světě.

Propagátorka tzv. pomalé módy („slow fashion“) a influencerka Juliet Bonhomme pak zdůraznila sílu spotřebitelů, jež spočívá ve volbách, které činí: „Naší silou jsou naše peníze.“

Akci sledovalo na Facebooku více než 100 lidí z celé Evropy. Ti měli rovněž příležitost se seznámit se systémovou změnou prostřednictvím umění, a to díky Sophie Ong a Tiboru Miklosovi, dvěma umělcům, kteří ihned po skončení konference prezentovali své práce inspirované diskusemi, jež v jejím rámci proběhly. (dgf)