EESRK: Jeigu norime sustabdyti klimato kaitą, keiskime sistemą

Kovo 20 d. renginio „Tavo Europa, tavo balsas!“ (YEYS) metu EESRK suorganizavo papildomą virtualų renginį „Sisteminių pokyčių kūrimas“, kuriame ekspertai, aktyvistai ir nuomonės formuotojai pasidalijo savo žiniomis ir patirtimi apie klimato kaitą sisteminių pokyčių kontekste.

Šiam renginiui pirmininkavo už komunikaciją atsakingas EESRK pirmininkės pavaduotojas Cillian Lohan, kuris taip pristatė temą: „Klimato kaita vis intensyvėja ir kiekvienam mūsų atskirai sunku surasti išeitį; tokiam iššūkiui reikia esminių kultūros, elgsenos ir vertybių pokyčių.“

Renginio metu vyko keturios podiumo diskusijos, kuriose buvo kalbama apie sisteminių pokyčių būtinybę klimato kaitos problemai spręsti.

Pirmąją diskusiją vaizdo pranešimu pradėjo už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius, pabrėžęs, jog būtina taikyti kompleksinį požiūrį: „Klimato kaita, biologinės įvairovės nykimas, išteklių mažėjimas ir tarša yra tarpusavyje susiję ir šiuos klausimus turime spręsti drauge. Europos Komisijos atsakas yra žaliasis kursas, tačiau savo vaidmenį turi atlikti ir piliečiai, nes sisteminiams pokyčiams pasiekti mums reikia naujų idėjų.“

Klimato aktyvistė Josephine Becker paminėjo klimato teisingumo koncepciją: „Europa iš dalies yra atsakinga už šią klimato krizę, todėl mes privalome imtis veiksmų.“

Antroje diskusijoje Ateities forumo vyresnioji planavimo strategė Corina Angheloiu išdėstė savo nuomonę apie tinkamiausią būdą sisteminiams pokyčiams pradėti: „Pagrindinis sisteminių pokyčių atskaitos taškas yra vertybės; dabartinės ekonominės sistemos orientuotos į veiksmingumą, tačiau jeigu sistemą paremtume teisingumu, sulauktume ir rezultatų.“

Jungtinių Tautų jaunimo patariamosios grupės dėl klimato kaitos pirmininkė Nisreen Elsaim sakė: „Dabartinės ekonominės ir politinės sistemos neatitinka mūsų tikslų ir kenkia mūsų aplinkai. Į rezultatus orientuotas valdymas neveikia.“

„Hot or Cool“ instituto valdantysis direktorius Lewis Akenji per trečiąją diskusiją paaiškino, kaip dabartinės sistemos daro įtaką žmonių gyvenimo būdui ir transporto, darbo, maisto ir kt. pasirinkimui: „Mes didiname nelygybę ir vartojame per daug; dabartinės ekonominės ir politinės sistemos mūsų netenkina.“

Klimato aktyvistė Saoi O'Connor kalbėjo apie sprendimus priimančių asmenų vaidmenį: „Lyderiai ir politikai gali kalbėti apie skaičius ir politiką, tačiau nepanašu, kad jie atsižvelgtų į žmonių tikrovę.“

Paskutinėje renginio diskusijoje buvo kalbama apie konkrečius sisteminių pokyčių iniciatyvų pavyzdžius. Interneto paieškos sistemos Ecosia įkūrėjas ir vykdomasis direktorius Christian Kroll papasakojo, kad visas jo įmonės pelnas panaudojamas įvairių rūšių medžiams sodinti, tuo pagerinant vietos bendruomenių gyvenimą visame pasaulyje.

Lėtos mados šalininkė ir nuomonės formuotoja Juliet Bonhomme pabrėžė, kad vartotojai gali daryti įtaką savo sprendimais: „Mūsų pinigai yra mūsų galia.“

Renginį per „Facebook“ stebėjo daugiau kaip 100 žmonių iš visos Europos. Su sisteminių pokyčių tema jie taip pat galėjo susipažinti peržiūrėję Sophie Ong ir Tiboro Mikloso kūrinius, kuriuos diskusijų įkvėpti menininkai pristatė iš karto po renginio. (dgf)