EESK pasākumā uzklausītais – mainīt sistēmu, ja vēlaties apturēt klimata pārmaiņas

EESK 20. martā kopā ar “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!” (YEYS) rīkoja virtuālu papildpasākumu “Sistēmisko pārmaiņu plānošana”, pulcējot vairākus ekspertus, aktīvistus un ietekmes veidotājus, lai dalītos zināšanās un pieredzē klimatrīcības jomā, ņemot vērā sistēmiskās pārmaiņas.

Pasākumu vadīja EESK priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos Cillian Lohan, kurš iepazīstināja ar tematu: “Klimata pārmaiņas kļūst intensīvākas, un ir grūti to risināt kā indivīdiem; šīs problēmas risināšanai ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas kultūrā, uzvedībā un vērtībās.”

Pasākums tika sadalīts četrās paneļdiskusijās, kurās galvenā uzmanība tika pievērsta nepieciešamībai pēc sistēmiskām pārmaiņām, lai risinātu klimata pārmaiņu problēmu.

Eiropas vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virginijus Sinkevičius atklāja pirmo paneļdiskusiju ar video vēstījumu, kurā tika uzsvērta nepieciešamība pēc visaptverošas pieejas: “Klimata pārmaiņas, biodaudzveidības zudums, resursu samazināšanās un piesārņojums ir savstarpēji saistīti, un mums šīs problēmas ir jārisina kopā. Eiropas Komisijas reakcija ir zaļais kurss, bet iedzīvotājiem ir sava loma, jo mums ir vajadzīgas jaunas idejas, kurām jābūt sistēmiskām.”

Klimata aktīviste Josephine Becker minēja klimata taisnīguma jēdzienu: “Eiropa ir daļēji atbildīga par šo klimata krīzi, tāpēc mums ir pienākums rīkoties.”

Otrajā paneļdiskusijā Corina Angheloiu, Nākotnes foruma vecākā plānošanas stratēģijas speciāliste, pauda savu viedokli par pareizo pieeju sistēmisku pārmaiņu uzsākšanai: “Galvenais sākumpunkts sistēmisku izmaiņu sākšanai ir vērtības; pašreizējās ekonomikas sistēmas ir koncentrētas uz efektivitāti, taču, ja mēs sistēmas centrā izvirzītu taisnīgumu, mēs varētu redzēt rezultātus.”

Apvienoto Nāciju Organizācijas Jaunatnes klimata pārmaiņu konsultatīvās grupas priekšsēdētāja Nisreen Elsaim paziņoja: “Pašreizējās ekonomiskās un politiskās sistēmas nekalpo mūsu mērķiem un kaitē mūsu videi. Uz rezultātiem balstīta pārvaldība nedarbojas.”

Hot or Cool institūta rīkotājdirektors Lewis Akenji trešajā paneļdiskusijā skaidroja, kā pašreizējās sistēmas ietekmē cilvēku dzīvesveidu un transporta, darba, pārtikas utt. izvēli: “Mēs radām arvien lielāku nevienlīdzību un patērējam pārāk daudz; pašreizējās ekonomiskās un politiskās sistēmas mūs nepadara laimīgus.”

Klimata aktīviste Saoi O’Connor runāja par lēmumu pieņēmēju lomu: “Vadītāji un politiķi var runāt par skaitļiem un politiku, bet šķiet, ka viņi neņem vērā cilvēku realitāti.”

Pēdējā paneļdiskusijā tika izklāstīti konkrēti sistēmisko pārmaiņu iniciatīvu piemēri. Christian Kroll, tīmekļa meklētājprogrammas Ecosia izpilddirektors un dibinātājs, paskaidroja, ka visa uzņēmuma peļņa tiek izmantota, lai stādītu dažādas koku sugas ar pievienoto vērtību vietējām kopienām visā pasaulē.

Lēnās modes kampaņu rīkotāja un ietekmes veidotāja Juliet Bonhomme uzsvēra patērētāju ietekmi, izdarot savu izvēli: “Mūsu nauda ir mūsu spēks.”

Pasākumam Facebook sekoja vairāk nekā 100 cilvēku no visas Eiropas, kuriem bija arī iespēja ar mākslas starpniecību atklāt sistēmiskas pārmaiņas kopā ar Sophie Ong un Tibor Miklos – diviem māksliniekiem, kuri iepazīstināja ar darbiem, ko iedvesmojušas debates uzreiz pēc pasākuma. (dgf)