Pozoruhodný spôsob prepojenia dvoch z aktuálnych pálčivých tém – sociálna spravodlivosť a obehové hospodárstvo – je podstatou vynikajúceho projektu rumunskej mimovládnej organizácie Ateliér bez hraníc „educlick“, v rámci ktorého sa ľuďom zo zraniteľného prostredia ponúka zamestnanie v oblasti renovácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Zrenovované zariadenie sa potom daruje školám v znevýhodnených oblastiach. Viac o seminári a o tom, čo cena EHSV znamená pre túto mimovládnu organizáciu, nám prezradí jej zástupca Costin Dragne.

EHSV info: Čo Vás viedlo k spusteniu tohto projektu?

Costin Dragne: educklick ako prvý workshop organizácie Ateliér bez hraníc vznikol v roku 2008 s cieľom zaoberať sa dvomi sociálnymi a environmentálnymi otázkami: nízke šance na získanie zamestnania u ľudí so zraniteľného prostredia a veľké množstvo odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré končí na skládkach bez toho, aby prešlo procesom recyklácie alebo opätovného použitia.

Program darcovstva počítačov, ktorý realizujeme spolu so školami v celej krajine, je priamou reakciu na tieto dva problémy: podporuje vzdelávanie v znevýhodnených oblastiach a zároveň propaguje koncepciu opätovného použitia ako proces, ktorý je šetrnejší voči životnému prostrediu a zanecháva nižšiu uhlíkovú stopu.

Ako bol Váš projekt prijatý? Dostali ste nejakú spätnú väzbu od ľudí, ktorým ste pomohli? (Môžete uviesť príklad?)

Školy, mimovládne organizácie a verejné inštitúcie, ktoré sa zapojili do našich projektov, reagovali na našu výzvu pozitívne. S ich pomocou sme v priebehu 13 rokov nášho pôsobenia vytvorili sieť partnerov v oblasti vzdelávania, prostredníctvom ktorej sme darovali 23 000 počítačov vyše 500 000 príjemcov.
Mnohí z našich partnerov z oblasti vzdelávania, s ktorými spolupracujeme, nás upozornili na to, že potrebujú aj iné zariadenia, aby mohli držať krok s touto érou digitalizácie: kopírovacie stroje, videoprojektory, interaktívne tabule atď. Minulý rok sme preto začali diverzifikovať aktivity v rámci nášho workshopu, pričom sme sa pokúsili zaviesť nové druhy zariadení do procesu renovácie a darcovstva školám.

Ako konkrétne plánujete použiť získané finančné prostriedky na ďalšiu pomoc komunite? Plánujete už nové projekty?

Náš tím už pracuje na príprave nových projektov zameraných na 200 škôl v Rumunsku, ktoré v roku 2022 dostanú digitálne zariadenia zrenovované v rámci workshopu educklick. Získané finančné prostriedky budú použité na realizáciu týchto projektov, a to najmä na modernizáciu infraštruktúry renovačných workshopov (ochranné prostriedky, materiál na logistiku, nástroje atď.).

Čo by ste poradili iným organizáciám na to, aby dosiahli výsledky v oblasti takýchto aktivít alebo programov?

Domnievame sa, že tento obchodný model možno ľahko zopakovať v iných členských štátoch Európskej únie, a preto nabádame organizácie bez ohľadu na to, kde sídlia, aby vytvárali udržateľné partnerstvá so súkromnými a verejnými subjektmi.

Spolupráca s inštitúciami a podnikmi, ktoré chcú pozitívne prispieť k boju proti zmene klímy a digitalizácii vzdelávania opätovným využitím odpadu zo zariadení IT, predstavuje dôležitý krok smerom k úspešnej realizácii programov, ako je educklick.

Do akej miery ste optimista, pokiaľ ide o vyhliadky EÚ dosiahnuť ciele zelenej dohody?

Pozitívny environmentálny vplyv občianskej spoločnosti, ktorý sme videli u našich kolegov v iných krajinách, nás bezpochyby utvrdil v tom, že EÚ má šancu splniť ciele zelenej dohody.

Pokiaľ budeme aj ďalej propagovať skúsenosti iných subjektov v zelenom sektore a poučíme sa z nich, máme šancu urobiť z EÚ modelový priestor šetrný k životnému prostrediu.

Osobne si myslím, že tretie miesto v rámci udeľovania Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť posilňuje naše želanie prispieť v nadchádzajúcich rokoch ešte viac k tomuto cieľu, najmä teraz, keď sme získali podporu a povzbudenie na európskej úrovni.