En win-win-lösning från Rumänien

I sitt fantastiska projekt ”educlick” kombinerar den rumänska organisationen Ateliere Fără Frontiere (workshoppar utan gränser) två högaktuella teman – social rättvisa och cirkulär ekonomi – på ett imponerande sätt. Man tillhandahåller sysselsättning för människor från utsatta miljöer, som får renovera utrangerad elektrisk eller elektronisk utrustning. När utrustningen har renoverats doneras den till skolor i missgynnade områden. Costin Dragne från den icke-statliga organisationen berättar mer om workshoppen och vad EESK:s pris innebär för deras arbete.

EESK info: Vad var det som fick er att dra igång det här projektet?

Costin Dragne: Educlick var den första workshoppen som Ateliere Fără Frontiere anordnade. Vi drog igång den 2008 för att ta itu med två sociala och miljömässiga problem, den svaga anställbarheten bland människor från utsatta miljöer och de stora mängder elektrisk och elektronisk utrustning som skrotas utan att återanvändas eller återvinnas.

Det datordonationsprogram som vi driver i dag tillsammans med skolor i hela landet svarar direkt mot dessa två sociala problem. Det stöder utbildning i missgynnade områden och främjar samtidigt återanvändning, något som är långt mer miljövänligt och som lämnar ett lägre koldioxidavtryck.

Hur har projektet tagits emot? Har ni fått någon återkoppling från dem som ni har hjälpt? (Kan du ge ett exempel?)

Vi har fått ett positivt gensvar från de skolor och icke-statliga och offentliga organisationer som har deltagit i våra projekt. Under vår 13-åriga verksamhet har vi med deras hjälp skapat ett nätverk för partner på utbildningsområdet, genom vilket vi har donerat drygt 23 000 datorer till mer än 500 000 mottagare.
Många av de partner på utbildningsområdet som vi arbetar med har även uppmärksammat oss på annan utrustning som de behöver för att kunna hänga med i vår digitala tid: kopieringsmaskiner, videoprojektorer, interaktiva skrivtavlor osv. Därför började vi förra året diversifiera workshoppens verksamhet och introducerade nya typer av utrustning att renovera och donera till skolor.

Hur kommer ni att använda just dessa prispengar för att erbjuda de behövande mer hjälp? Har ni några nya projekt på gång?

Teamet arbetar redan på att organisera nya projekt för att under 2022 förse mer än 200 skolor i Rumänien med digital utrustning som har renoverats i educlicks workshop. Prispengarna kommer att gå till att sjösätta dessa projekt, särskilt till att modernisera infrastrukturen i den lokal där vi utför vårt renoveringsarbete (skyddsutrustning, logistikutrustning, verktyg m.m.)

Har du något råd till andra organisationer som vill uppnå resultat med aktiviteter och program av det här slaget?

Vi tror att vår verksamhetsmodell lätt kan kopieras i vilken medlemsstat som helst i EU, och därför uppmuntrar vi organisationer överallt att bygga hållbara partnerskap med privata och offentliga aktörer.

Att samarbeta med institutioner och företag som vill bidra på ett positivt sätt i kampen mot klimatförändringarna och i digitaliseringen av utbildningsväsendet genom återanvändning av utrangerad it-utrustning är den viktigaste framgångsfaktorn i program som educlick.

Hur optimistisk är du inför EU:s möjligheter att uppnå målen i den gröna given?

Den positiva miljöpåverkan från det civila samhällets sida som vi har sett via kollegor i andra länder har tveklöst gjort oss mer övertygade om att EU har möjlighet att nå målen i den gröna given.

Så länge vi fortsätter att främja och lära oss av andra aktörers erfarenheter i den gröna sektorn har vi goda möjligheter att göra EU till en modell för miljövänliga samhällen.

Att vi utsågs till tredje bästa bidrag inom ramen för priset till det civila samhället stärker, på ett personligt plan, vår vilja att under de kommande åren bidra ännu mer till detta mål, särskilt nu när vi får stöd och uppmuntran på EU-nivå.