Μια αμοιβαία επωφελής λύση από τη Ρουμανία

Το εκπληκτικό έργο «educlick» της ρουμανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Ateliere Fără Frontiere (Εργαστήριο Χωρίς Σύνορα) συνδυάζει δύο φλέγοντα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας —την κοινωνική δικαιοσύνη και την κυκλική οικονομία— με εντυπωσιακό τρόπο: προσφέρει απασχόληση σε άτομα που προέρχονται από ευάλωτα περιβάλλοντα για την ανακαίνιση απορριφθέντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μετά την ανακαίνιση, ο εξοπλισμός δωρίζεται σε σχολεία που βρίσκονται σε μειονεκτούσες περιοχές. Ο Costin Dragne, εκπρόσωπος της ΜΚΟ, μας λέει περισσότερα για το εργαστήριο και μας εξηγεί τι σημαίνει το βραβείο της ΕΟΚΕ για το έργο της.

EOKE info: Τι σας ώθησε να δρομολογήσετε το έργο σας;

Costin Dragne: Το «educlick», το πρώτο εργαστήριο της Ateliere Fără Frontiere, ιδρύθηκε το 2008 για να αντιμετωπίσει δύο ζητήματα —ένα κοινωνικό και ένα περιβαλλοντικό: τις περιορισμένες ευκαιρίες απασχολησιμότητας ατόμων που προέρχονται από ευάλωτα περιβάλλοντα και τον υψηλό αριθμό συσκευών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που καταλήγουν στα σκουπίδια, χωρίς να περάσουν από το στάδιο της ανακύκλωσης ή της επαναχρησιμοποίησης.

Το πρόγραμμα δωρεάς ηλεκτρονικών υπολογιστών που υλοποιούμε σήμερα με σχολεία σε ολόκληρη τη Ρουμανία ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτές τις δύο κοινωνικές προκλήσεις: στηρίζει την εκπαίδευση σε μειονεκτούσες περιοχές και, συγχρόνως, προωθεί την έννοια της επαναχρησιμοποίησης, μιας διαδικασίας με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα που είναι μακράν φιλικότερη προς το περιβάλλον.

Ποιας υποδοχής έτυχε το έργο σας; Έχετε λάβει ενημέρωση από τα άτομα που βοηθήσατε; (Εάν ναι, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα;)

Τα σχολεία, οι ΜΚΟ και οι δημόσιοι οργανισμοί που συμμετείχαν στα έργα μας ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμά μας. Με τη βοήθειά τους, στα 13 χρόνια της δραστηριότητάς μας, συγκροτήσαμε ένα δίκτυο εκπαιδευτικών εταίρων μέσω των οποίων πραγματοποιήσαμε δωρεές περισσότερων από 23 000 Η/Υ σε πάνω από 500 000 δικαιούχους.
Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς εταίρους με τους οποίους συνεργαζόμαστε μάς υπέδειξαν τον εξοπλισμό που χρειάζονται προκειμένου να συμβαδίσουν με την εποχή της ψηφιοποίησης: φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, συσκευές βιντεοπροβολής, διαδραστικούς πίνακες κλπ. Έτσι, πέρυσι, ξεκινήσαμε να διαφοροποιούμε τη δραστηριότητα του εργαστηρίου, προσπαθώντας να συμπεριλάβουμε νέα είδη εξοπλισμού στη διαδικασία ανακαίνισης και δωρεών στα σχολεία.

Πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για να βοηθήσετε περισσότερο την κοινότητα στην οποία απευθύνεστε; Σχεδιάζετε ήδη νέα έργα;

Η ομάδα μας δραστηριοποιείται ήδη για την ανάληψη νέων έργων με στόχο την παροχή, εντός του 2022, ψηφιακού εξοπλισμού ―ανακαινισμένου στο εργαστήριο «educlick»― σε περισσότερα από 200 σχολεία της Ρουμανίας. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση αυτών των έργων, και ειδικότερα για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής του εργαστηρίου ανακαίνισης (προστατευτικός και υλικοτεχνικός εξοπλισμός, εργαλεία κλπ.).

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για την επίτευξη αποτελεσμάτων με αντίστοιχες δραστηριότητες και προγράμματα;

Πιστεύουμε ότι το επιχειρηματικό μας μοντέλο μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ενθαρρύνουμε όλες τις οργανώσεις, οπουδήποτε κι αν δραστηριοποιούνται, να δημιουργήσουν βιώσιμες συμπράξεις με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Η συνεργασία με οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν θετική επίδραση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης μέσω της επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων εξοπλισμού πληροφορικής αποτελεί το σημαντικότερο βήμα προς την ευόδωση προγραμμάτων όπως το «educlick».

Πόσο αισιόδοξος είστε σχετικά με τις προοπτικές της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας;

Ο θετικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κοινωνίας των πολιτών που παρατηρήσαμε χάρη στη δράση των συναδέλφων μας σε άλλες χώρες ενίσχυσε αναμφίβολα την εμπιστοσύνη μας στην ικανότητα της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Για όσο διάστημα συνεχίζουμε να προωθούμε την εμπειρία άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον πράσινο τομέα και να διδασκόμαστε από αυτήν, θα έχουμε κάθε ευκαιρία να μετατρέψουμε την ΕΕ σε ένα πρότυπο χώρου φιλικού προς το περιβάλλον.

Κατά την προσωπική μου γνώμη, η κατάκτηση της τρίτης θέσης του Βραβείου της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ ενισχύει την επιθυμία μας να συμβάλλουμε ακόμη περισσότερο στην εκπλήρωση αυτού του στόχου κατά τα προσεχή χρόνια, ειδικά τώρα που γνωρίζουμε ότι λαμβάνουμε στήριξη και ενθάρρυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.