Perspektíva miestnej úrovne – 3. séria, 16. časť – Moja obľúbená farba je zelená

Spravodlivú a ekologickú transformáciu možno uskutočniť len s príspevkom občianskej spoločnosti. Ľudia a organizácie sa v celej EÚ venujú rozvoju inovatívnych spôsobov boja proti zmene klímy, ktoré sú zamerané na ľudí. EHSV sa v roku 2021 rozhodol udeliť Cenu pre občiansku spoločnosť piatim organizáciám, ktoré výrazne pomáhajú riešiť výzvy súvisiace so zmenou klímy. V tejto epizóde podcastu Perspektíva miestnej úrovne sme ich vyzvali, aby nám porozprávali svoje príbehy.

Dostupné jazyky:

Úvodník

STAŇTE SA SÚČASŤOU RIEŠENIA, NIE PROBLÉMU

Milé čitateľky, milí čitatelia,

posledný ročník Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť bol venovaný téme, ktorá mi je veľmi blízka: opatrenia v oblasti klímy.

V skratke

Cena pre občiansku spoločnosť 2021 v médiách

Výber titulkov venovaných Cene pre občiansku spoločnosť 2021, ktoré sa doteraz objavili v médiách

Nové publikácie

Pozrite si projekty, ktoré získali Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2021

Video o víťazných projektoch je dostupné tu.

Spravodlivá transformácia? Všetko sa dá, keď sa chce

EHSV uverejnil brožúru, v ktorej predstavuje všetkých piatich víťazov svojej Ceny pre občiansku spoločnosť za rok 2021. Ak sa chcete dozvedieť viac, môžete si v nej prečítať aj zaujímavosti o mnohých ďalších vynikajúcich projektoch na ochranu klímy, ktoré boli do súťaže prihlásené, a získať množstvo informácií o práci EHSV v oblasti klímy a o tejto cene.

 

Aktuality EHSV

Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2021 získalo belgické združenie Starí rodičia za klímu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) udelil 9. decembra ceny piatim neziskovým organizáciám a združeniam, ktorých tvorivé a inšpiratívne projekty v oblasti klímy podporujú spravodlivú a zelenú transformáciu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy.

 

Vedeli ste, že...?

Víťaz Ceny pre občiansku spoločnosť za rok 2021 „Starí rodičia za klímu“ má mnoho veľvyslancov, ktorí podporujú prácu tohto združenia. Patrí medzi nich veľa známych ľudí, najslávnejšou veľvyslankyňou je však Jane Goodall, legendárna výskumníčka, ktorá skúmala šimpanzy a popredná svetová odborníčka na tento druh. Pani Goodall sa v októbri 2020 stala 100. veľvyslankyňou združenia „Starí rodičia za klímu“.

 

Správy od predchádzajúcich víťazov

Misia znižovať odpad: nekúpiť v roku 2022 nič nové

Jeden z minuloročných víťazov Ceny EHSV za solidaritu, združenie Cherwell Collective zo Spojeného kráľovstva, nedávno získalo vo svojej krajine prestížne klimatické ocenenie za nový projekt v oblasti obehového hospodárstva. Táto nezisková spoločnosť so sídlom v Oxforde získala v roku 2020 našu cenu za dodávanie potravín obyvateľom v núdzi počas pandémie COVID-19, ktorých zároveň učila, ako pestovať vlastné potraviny a čo najlepšie využívať všetky nadbytočné potraviny.

Palkinnonsaajien omin sanoin

Zanechať udržateľné dedičstvo

Podľa iniciatívy „Starí rodičia za klímu“ osoby nad 55 rokov zohrávajú významnú úlohu v boji proti zmene klímy – ich víťazný projekt „Naše úspory pre ich budúcnosť“ nabáda starších ľudí, aby rozumne investovali svoje peniaze v prospech našej planéty a aby svojim vnúčatám zanechali lepší a udržateľnejší svet. „Starí rodičia“ v súčasnosti pracujú na ďalších zaujímavých projektoch, ktoré podporujú medzigeneračnú solidaritu a udržateľné investície.

 

Rozpálené mesto

Mestské štúdio Prostorož chcelo zistiť, ako obyvatelia Ľubľany vnímali prehriatie svojho mesta a ako boli frustrovaní nečinnosťou príslušných mestských orgánov, a tak spustilo projekt Hot Spots a vyzvalo ľudí, aby na digitálnej mape identifikovali najhorúcejšie lokality mesta. Tento projekt vyvolal prekvapivo obrovskú odozvu u obyvateľov a médií s konkrétnymi návrhmi, ako by sa malo riešiť prehriatie v mestách. Zala Velkavrh zo štúdia sa s nami podelí o tajomstvo úspechu projektu, ako aj budúcich plánoch štúdia.

Do hry vstupujú mimovládne organizácie

Tri estónske mimovládne organizácie – Hnutie estónskych zelených, Estónsky fond na ochranu prírody a Nadácia centrum environmentálneho práva – unavené z tých istých výhovoriek sa rozhodli konať a otvoriť diskusiu s rôznymi aktérmi o spravodlivej transformácii v krajine, ktorá má jednu z najväčších uhlíkových stôp na svete. Ich komunikačný projekt je zameraný na severovýchod Estónska, kde roponosná bridlica ešte stále kraľuje v oblasti palív a v ktorom väčšina pracovných miest závisí od odvetvia jej ťažby, ktorá sa bude musieť postupne ukončiť. Bolo jasné, že to nebude jednoduchá diskusia, ale výsledky sú povzbudivé.

Obojstranne výhodné riešenie z Rumunska

Pozoruhodný spôsob prepojenia dvoch z aktuálnych pálčivých tém – sociálna spravodlivosť a obehové hospodárstvo – je podstatou vynikajúceho projektu rumunskej mimovládnej organizácie Ateliér bez hraníc „educlick“, v rámci ktorého sa ľuďom zo zraniteľného prostredia ponúka zamestnanie v oblasti renovácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Zrenovované zariadenie sa potom daruje školám v znevýhodnených oblastiach. Viac o seminári a o tom, čo cena EHSV znamená pre túto mimovládnu organizáciu, nám prezradí jej zástupca Costin Dragne.

Posilnenie postavenia ľudí žijúcich v energetickej chudobe

S odhodlaním zmeniť skutočnosť, že ľudia žijúci v energetickej chudobe sa považujú za bezmocné obete, začalo katalánske združenie „Inžinieri bez hraníc“ organizovať zhromaždenia s cieľom dať slovo tým, ktorí nemajú dostatočný prístup k energii alebo vode alebo majú ťažkosti s platením účtov. Predstaviteľka združenia Mònica Guiteras nám vysvetlila, akým spôsobom zhromaždenia poskytujú týmto ľuďom priestor na dosah ruky, kde majú pocit istoty, a pomáhajú im uvedomiť si, že nie sú obeťami, ale sú skôr protagonistami a iniciátormi zmien v rámci energetickej transformácie.